Poziv za dostavljanje ponuda: Evaluacija rezultata projekta „Slobodni mediji za slobodno društvo“

Sarajevo, 21.12.2021.- Udruženje/udruga BH novinari poziva pravna i fizička lica da dostave ponude za evaluaciju rezultata projekta „Slobodni mediji za slobodno društvo“ i projektnih aktivnosti na ciljne grupe i korisnike. Projekat finansira Evropska unija u okviru akcije za civilno društvo i medije u Bosni i Hercegovini.

Evaluacija navedenog projekata treba da utvrdi stepen ispunjenja postavljenih ciljeva i procjeni uticaj projekata na korisničke grupe. Dodatno, evaluacija treba da identifikuje snage i slabosti korištenih pristupa i metoda, kako bi se dobile preporuke za dalji rad i nastavak aktivnosti u oblasti slobode izražavanja i medijskih sloboda, sa posebnim fokusom na prava i slobode novinara u lokalnim zajednicama i lokalnim medijima.  

Zainteresovana lica svoju ponudu treba da dostave do 26. decembra putem email adrese [email protected], ili putem pošte na adresu: Udruženje/udruga BH novinari, Kralja Tvrtka 5, 71 000 Sarajevo.

TOR je dostupan na ovom linku.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest