Webinari o medijskoj pismenosti za organizacije civilnog društva u BIH

Sarajevo, 19.03.2021.- Udruženje/udruga BH novinari organizuje četiri radionice/webinara o medijskoj pismenosti za predstavnike organizacija civilnog društva u BIH putem Zoom platforme, kako bi se što bolje upoznali sa ovom tematikom, ali i kako bi ojačali svoje kapacitete u ovoj oblasti.

Webinar se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio obuhvata predavanja i diskusiju na teme uloge i značaja medija i novih medijskih tehnologija u savremenom društvu, definisanja medijske pismenosti kao i pet osnovnih koncepata medijske pismenosti. Kroz pet koncepata medijske pismenosti učesnici će biti upoznati sa temama kao što su prepoznavanja dezinformacija, propagande, fake news-a kao sastavnog dijela savremenih mainstream medija, uloge youtuber-a kao novih opinion maker-a i heroja novog digitalnog doba, različitih načina verifikacije medijskih sadržaja, definisanja koncepata post istine i eho silosa (filter bubble), načina reprodukije stereotipa i vrijednosti u savremenim medijima i sl.

Tokom praktičnog dijela učesnici/ce će imati priliku da da osmisle na koji način je moguće stečena znanja (tokom radionice ali i asinhorno tokom pripreme prije početka radionice) primjeniti u radu svojih NVO. Drugim riječima biće potrebno konkretno osmisliti određenu aktivnost ili plan aktivnosti (radionice, istraživanja, produkciju video materijala, seriju video intervjua i sl), ciljnu grupu, ciljeve, i sl. koji bi mogli biti korisni u cilju daljeg razvijanja svijesti o značaju medijske pismenosti.

Edukator je ekspert za medijsku pismenost doc. dr. Vuk Vučetić, a radionice će biti održane:

-24. marta u 11:00-14:00

-31. marta u 11:00-14:00

– 7. aprila u 11:00-14:00

– 14. aprila u 11:00-14:00

Ukoliko želite da prisustvujete nekoj radionici, molim Vas da popunite online prijavu: https://forms.gle/4936jkbJYgqWChFj6

Organizator će pripremiti i certifikate o učešću za sve učesnike/ce.

Radionica je dio projekta „Slobodni mediji za slobodno društvo“, koje implementira Udruženje BH novinari u saradnji sa Asocijacijom elektronskih medija u BiH uz podršku Evropske unije, sa ciljem jačanja nezavisnog i slobodnog novinarstva u lokalnim zajednicama, kao i primjenu evropskih standarda slobode izražavanja i pristupa građana kvalitetnim i objektivnim informacijama.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest