Nagrađeni učenici za najbolje video uratke o prevenciji rodno zasnovanog nasilja

Sarajevo, 04.03.2021.-  Obrazovne ustanove nastavnim planovima i programima moraju imati veći uticaj na promjene u percepciji nasilja kao dopuštenog ili uobičajenog oblika ponašanja u porodici, poručeno je tokom današanje online diskusije sa učenicima i predstavnicima Srednje škole primjenjenih umjetnosti i Richmond Park College-a iz Sarajeva, dobitnicima nagrade za najbolji video o prevenciji rodno zasnovanog nasilja.

Konkurs je proveden u organizaciji Udruženja BH novinari i Medicus Mundi Mediterania iz Barselone, a u okviru projekta čiji je fokus unapređenje medijskog izvještavanja o nasilju nad ženama.

U uvodnom obraćanju na dodjeli nagrada Maja Radević u ime Udruženja BH novinari se zahvalila svim srednjim školama koje su pokazale otvorenost i zainteresovanost za saradnju u oblasti edukacije srednjoškolaca o rodno zasnovanom nasilju, te što su u skladu sa svojim kapacitetima podstakli učenike/ce da rade na kreiranju videa. „Nažalost, nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje još uvijek su tabu teme u bh. društvu. Novinari i mediji, kao i mladi ljudi koji su društveno angažirani putem raznih platformi mogu doprinijeti da se ovim temama posveti veća pažnja u javnom prostoru i posebno da ohrabre žrtve nasilja da bez sramote govore o onome što im se dešava“, naglašava Radević.

Azra Ahmić, nastavnica i mentorica nagrađenog videa iz Richmond Park College-a kaže da su u ovom kolektivu od ove godine počeli intezivnije da razgovaraju sa učenicima o nasilju, pa su i na simboličan način obilježili Međunarodni dan žena u nauci. „Sa videom koji smo dostavili na konkurs, pokušali smo da promovišemo potencijale koje posjeduju žene, a društvo ih nažalost ne prepoznaje. Nama je veoma bitno da govorimo o tome sa našim učenicima, te da na taj način doprinesemo stvaranju društva bez diskriminacije i podjela“, ističe Ahmić.

Abdulah Hodžić je učenik Srednje škole primjenjenih umjetnosti i jedan od dobitnika nagrade, koji je svojim videom želio da iz različitih perspektiva predstavi nasilje i diskriminaciju sa kojom se suočavaju žene, koristeći se svakodnevnim primjerima. „Želio sam da iznesem probleme u percepciji rodno zasnovanog nasilja od strane vršnjaka i starijih osoba, jer se sve to odražava i na proces odrastanja, ali i neka rješenja koja se mogu primjeniti pojedinačno, ali i u zajednici“, ističe Hodžić.  

Imran Mujkanović je zajedno sa Ninom Jevtinijević i Amarom Karasalihovićem iz Ricmond Park College-a kreirao pobjednički video o prevenciji rodno zasnovanog nasilja. On kaže da je diskriminacija nad ženama aktuelna tema, kako u BIH tako i u cijelom svijetu, i da je uloga medija velika s obzirom na uticaj koji imaju na građane/ke. „Video od pet minuta naravno nije dovoljan da se prikaže sva diskriminacija nad ženama, ali kada bi više ljudi počelo da radi na prevenciji nasilja svakodnevno, onda bi došlo i do pomaka u smanjenju nasilja u našem društvu“, kaže Mujkanović.

Tokom decembra 2020. godine BH novinari su održali niz radionica u četiri srednje škole Kantona Sarajevo, tokom kojih je senzibilizirano oko 100 učenika/ca o rodno zasnovanom nasilju, vrstama nasilja, te kako na vrijeme prepoznati i prijaviti nasilje. Nakon održanih edukacija učenici/ce su imali/e priliku da kreiraju videa o prevenciji nasilja i diskriminacije nad ženama, te osvoje vrijedne nagrade.  

Dodjela nagrada je održana u okviru projekta „Novinarstvo zasnovano na prevenciji rodno zasnovanog nasilja“ kojeg implementira Udruženje BH novinari u saradnji sa Medicus Mundi Mediterania, a uz podršku Vlade Katalonije.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest