KONKURS ZA PRAVNIKA/CU ZA RAD NA POSLOVIMA IZ OBLASTI PRUŽANJA PRAVNE POMOĆI MEDIJSKIM DJELATNICIMA U OKVIRU LINIJE ZA POMOĆ NOVINARIMA

Opis poslova

Rad na pružanju pravne i druge pomoći medijskim djelatnicima kroz djelovanje Linije za pomoć novinarima (FMHL), uključujući: pravna savetovanja, pripremu pravnih podnesaka, prepisku sa nadležnim institucijama, monitoring predsudskih istražnih radnji i postupaka, koordinacija i saradnja sa Timom advokata FMHL, rad na administrativnim poslovima, projektnim aktivnostima i svim drugim neophodnim poslovima u okviru Linije za pomoć novinarima u cilju zaštite prava i interesa medijskih profesionalaca u Bosni i Hercegovini.

Uslovi

 1. Završen pravni fakultet, fakultet medijskog prava ili drugi fakultet društvenog smjera sa fokusom na ljudska prava i medijske slobode;
 2. Dobro poznavanje zakonskog okvira za rad medija i novinara u BiH, kao i evropskih standarda i legislative u oblasti zaštite slobode izražavanja, medijskih sloboda i sigurnosti novinara;
 3. Dobro poznavanje medijske scene u BiH i medijskog prava, institucionalnog okvira i mehanizama za zaštitu slobode izražavanja, kao i društvenog okruženja za rad medija i novinara;
 4. Odlično poznavanje standarda bosanskog/srpskog/hrvatskog jezika i engleskog jezika;
 5. Poželjno iskustvo u oblasti zagovaranja i promocije ljudskih prava novinara i medijskih djelatnika, rodne jednakosti i sprečavanja svih oblika diskriminacije;
 6. Znanja i vještine u oblasti monitoringa i evaluacije aktivnosti unutar Linije za pomoć novinarima i projektnim aktivnostima povezanim sa medijskim slobodama i zaštitom novinara;
 7. Sposobnost efikasnog rešavanja problema i sistematičnost, organizovanost i pedantnost u radu;
 8. Vještine pisane i usmene komunikacije;
 9. Sposobnost utvrđivanja prioriteta i uspešnog obavljanja više zadataka istovremeno.

Dokumenti

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs, potrebno je da dostave fotokopiju diplome, svoju biografiju sa fotografijom (Europass format), motivaciono pismo, tri preporuke o evenutalnoj ranijoj praksi u ovoj ili sličnoj ljudskopravaškoj oblasti, kao i 2 imena osoba (sa kontaktima – email i telefon) radi eventulanog razgovora o sposobnostima i vještinama prijavljenog kandidata/kandidatkinje. 

Prijava

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se elektronskim putem na email adresu: [email protected]

Rok za prijavu na konkurs

Rok za podnošenje prijave  i dokumentacije za ovaj konkurs je 15. januar 2021. godine.

Način odabira najuspješnijeg kandidata/kandidatkinje

Uz bodovanje pristiglih prijava i preporuka, tri najuspješnija kandidata/kandidatkinje će biti pozvani/e na intervju  – u prostorijama BH novinara  ili online, zavisno od razvoja epidemiloške situacije povezane sa Covid -19. 

 Očekivani početak radnog angažmana u BH novinarima

Najuspješniji kandidat/kandidatkinja bit će pozvan/a na potpisivanje ugovora o radu sa BH novinarima najkasnije  do 5. februara 2021. godine.

Tekst konkursa u pdf formatu dostupan ovdje

Recommend to friends
 • gplus
 • pinterest