Predstavljeni rezultati projekta „Za život bez nasilja“ u Kantonu Sarajevo

Sarajevo, 30.11.2020.- Statistički podaci koji ukazuju na to da je nasilje nad ženama i dalje veliki problem u bh. društvu, posebno u periodu pandemije COVID-19, treba da alarmiraju institucije da više rade na prevenciji rodno zasnovanog nasilja, te da unaprijede kvalitet usluga i servisa za žrtve nasilja. Ovo je istaknuto tokom press konferencije na kojoj su predstavljeni rezultati projekta „Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo“, koja je danas održana u Sarajevu u organizaciji Fondacije loklane demokratije i Udruženja BH novinari.

Tokom dvogodišnje implementacije projekta  pružena je podrška pri posredovanju u zapošljavanju za 49 žena koje su bile žrtva nasilja, a zaposlene su na različitim uslužnim djelatnostima, dok je u okviru ekonomskog osnaživanja žena finansijski podržano 10 ideja za vlastiti biznis i to: proizvodnja i prerada ovčijeg sira i mlijeka, usluge prepravki i šivenja, usluge manikure i pedicure, usluge časovi yoge, usluge čiščenja stambenih i privatnih objekata, plastenička proizvodnja, te usluge fotografiranja.

U okviru projekta otvoren je Centar za žene u okviru koga se pruža besplatna pravna pomoć, psihološka podršku i savjetovanje, te socijalno-ekonomska podršku za žene žrtve porodičnog nasilja, žene žrtve rata, samohrane majke i žene na socijalnoj margini. Do sada su usluge Centra koristile 1034 žene, i to iz oblasti porodičnih odnosa, socijalne i zdravstvene zaštite,  zapošljavanja, radnog prava, psihološke podrške, informiranje o socijalnim uslugama i pružateljima usluga itd.

Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacija lokalne demokratije ističe da je jedan od ciljeva projekta bilo i unapređenje kapaciteta zdravstvenih radnika i službi u Kantonu Sarajevo, kroz potpisivanje protokola o saradniji sa Ministarstvom zdravstva KS kako bi se unaprijedio sistem zadravstvene podrške za žrtve nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo.  „U okviru projekta izrađen je Protokol o postupanju sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja za zdravstvene radnike u Kantonu Sarajevo” i “Priručnik  o tretmanu žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo”, prvi takve vrste u Kantonu Sarajevo“, kaže Mujezinović, dodajući da su ovi dokumenti bili osnova za edukaciju 60 zdravstvenih radnika u oblasti tretmana žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama u KS, koji će u narednom periodu sačinjavati referentnu grupu po pitanju nasilja u porodici u Ministarstvu zdravstva KS. Mujezinović takođe dodaje da je Fondacija lokalne demokratije tokom prethodnih godina imala odličnu saradnju sa Vladom Kantona Sarajevo, koja je pružila podršku svim aktivnostima projekta.

Provedena je i senzibilizacija po pitanju prevencije nasilja na osnovu spola za mlađu populaciju kroz edukaciju 202 učenika/ce u četiri srednje škole, a uspostavljen je protokol o saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Odabarana su i tri najbolja videa o prevenciji rodno zasnovanog nasilja, koji su nagrađeni sa vrijednim nagradima.

Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja BH novinari, koje je bilo zaduženo za medijsku kampanju projekta, ističe da je saradnja nevladinog sektora i medija u informisanju građana o rodno zasnovanom nasilju važan segment djelovanja u prevenciji rodno zasnovanog nasilja. „Cilj naše kampanje je bio da ukažemo na novinarske standarde prilikom izvještavanja o ovoj temi, da se javnost informiše o činjenicama a ne o pretpostavkama zbog čega dolazi do nasilja, te da se poštuje žrtva i da se ne traži opravdanje za nasilje“, smatra Rudić naglašavajući da sami novinari i novinarke koji često bivaju žrtve nasilja ne bi smjeli biti generatori kršenja prava drugih kroz medijske sadržaje.

Tokom 2018. godine potpisan je i Protokol o radu i saradnji na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici između kantonalnih ministarstava: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, te Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, nevladine organizacije “Fondacija lokalne demokratije” i Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Projekat „Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo“ implementirala je Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Medicus Mundi Mediterrania (Barcelona) uz finansijsku podršku grada Barcelone sa fokusom na izgradnju pravednijeg, nepristrasnog i inkluzivnijeg društva koje garantuje lični integritet i pravo na život bez nasilja nad ženama.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest