Najava: Predstavljanje rezultata programa “Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo”

Sarajevo, 29.11.2020.- U okviru 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Udruženjem BH novinari će na press konferenciji predstaviti rezultate programa „Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo“ u prostorijama Centra za žene (Poslovni centar Agrokomerc Baščaršija, Bravadžiluk bb) 30. novembra 2020. godine sa početkom u 13:00h.

Tokom dvogodišnje implementacije programa, otvoren je Centar za žene u kojem se pruža besplatna pravna pomoć, psihološka podrška i savjetovanje, te socijalno/ekonomska podrška za žene žrtve porodičnog nasilja/partnerskog nasilja, žene žrtve rata, samohrane majke i žene na socijalnoj margini. U okviru Centra za žene registrovano je 1034 korisinice različitih usluga, te je 26 žena prošlo edukaciju vezano za razvijanje poduzetničkih ideja, nakon čega je finansijski podržano 10 ideja za pokretanje vlastitog biznisa i to: proizvodnja i prerada ovčijeg sira i mlijeka, usluge prepravki i šivenja, usluge manikure i pedicure, usluge časovi yoge, usluge čiščenja stambenih i privatnih objekata, plastenička proizvodnja, te usluge fotografiranja. Kada je u pitanju radno usmjeravanje korisnica Sigurne kuće i korisnica usluga Centra za žene u cilju njihove ekonomske samostalnosti, podrška pri posredovanju u zapošljavanju je pružena za 49 korisnica, koje su zaposlene na različitim uslužnim djelatnostima.

Ojačana je i saradnja između vladinog i nevladinog sektora, kroz zajednički rad Koordinacionog tijela za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici, te povezivanjem i umrežavanjem sa ostalim subjektima i nevladinim organizacijama na nivou Kantona Sarajevo, čija je misija prevencija i zaštita od nasilja. Tokom 2018. godine potpisan je i Protokol o radu i saradnji na prevenciji, zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici između kantonalnih ministarstava: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, te Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, nevladine organizacije “Fondacija lokalne demokratije” i Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Koordinaciono tijelo je u prethodne dvije godine radilo na unapredzenju institucionalnog  odgovora na prevenciju i zastitu od nasilja  u porodici.

U okviru projekta izrađen je Protokol o postupanju sa žrtvama rodno zanosvanog nasilja za zdravstvene radnike u Kantonu Sarajevo” i “Priručnik  o tretmanu žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo”, prvi takve vrste u Kantonu Sarajevo. Ovi dokumenti su bila osnova za edukaciju 60 zdravstvenih radnika u oblasti tretmana žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama u KS, koji će u narednom periodu sačinjavati referentnu grupu po pitanju nasilja u porodici u Ministarstvu zdravstva KS.

Provedena je i senzibilizacija po pitanju prevencije nasilja na osnovu spola za mlađu populaciju kroz edukaciju 202 učenika/ce u četiri srednje škole, a uspostavljen je protokol o saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Odabarana su i tri najbolja videa o prevenciji rodno zasnovanog nasilja, te nagrađena sa vrijednim nagradima.

Program „Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo“ implementirala je Fondacija lokalne demokratije u saradnji sa Medicus Mundi Mediterrania (Barcelona) uz finansijsku podršku grada Barcelone sa fokusom na izgradnju pravednijeg, nepristrasnog i inkluzivnijeg društva koje garantuje lični integritet i pravo na život bez nasilja nad ženama.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest