Konkurs: Medijski doprinos promociji i zaštiti prava djeteta u BiH 2020

Foto: UNICEF/A. Kapetanovic

UNICEF BiH objavljuje konkurs za medijski doprinos promociji i zaštiti prava djeteta u BiH u skladu sa Etičkim smjernicama o izvještavanju o djeci. Konkurs je otvoren za sve medije koji su svoje radove na ovu temu objavili tokom ove godine u medijima u Bosni i Hercegovini.

2020. godinu obilježio je COVID-19, a direktni i indirektni uticaj pandemije na zdravlje, obrazovanje i uopšte život djece je još uvijek teško sagledati. Radovi mogu obuhvatiti teme koje se tiču obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite ili teme koje promovišu inkluziju, nediskriminaciju i poštivanje različitosti, posebno u kontekstu posljedica izazvanih pandemijom.

Konkurs je otvoren za sve radove objavljene od 01.11.2019. do 31.10.2020. godine, u bilo kom bh. mediju, na kanalu ili nalogu influensera, pod uslovom da su dostupni na internetu. Svaki medijski rad koji ispunjava uslove konkursa, može prijaviti sam autor ili neko od urednika u medijima.

Prilikom izbora najboljeg medijskog rada vodiće se računa o sljedećim kriterijima:

· Izboru teme;

· Načinu prezentiranja činjenica i podataka;

· Analitičkom pristupu;

· Spisateljskom stilu za medij, novine i web / audiovizuelnoj prezentaciji za društvene mreže, radio i televiziju;

· Procjeni pozitivnog efekta na publiku u smislu promovisanja teme; · Poštivanju UNICEF-ovih principa etičkog izvještavanja o djeci; · Poštivanju principa Zajedničke izjave novinara u BiH

Priznanja će biti dodijeljene za medijski doprinos u štampi, na internetu (online medij/blog), na drušvenim mrežama (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube) kao i za dokumentarni ili informativni uradak trajanja do 5 minuta na radiju i televiziji. Rok za dostavu prijava je 1.11.2020. godine u 12,00.

Žiri sastavljen od iskusnih novinara, dobitnika UNICEF-ovih priznanja prethodnih godina, te stručnjaka iz oblasti zaštite prava djeteta, odabraće najbolje radove i objaviti svoju odluku na ceremoniji koja će biti organizovana ovim povodom.

Posebni uslovi:

– Najbolji tekst u štampi

U konkurenciju ulaze originalni autorski tekstovi dužine najmanje dvije novinarske kartice različitih žanrovskih formi – izvještaji, reportaže i istraživačke forme, komentari (osvrti, kolumne, kritike, zapažanja…).

– Najbolji internet/blog/online media/web rad

U konkurenciju ulaze i autorski tekstovi objavljeni samo na web stranicama uključujući i razne multimedijalne forme. Ukoliko je riječ o nekom multimedijalnom

sadržaju koji zahtijeva obrazloženje, ono se šalje e-mailom zajedno sa prijavom. Rad neće moću učestvovati u ovoj kategoriji ako je u istoj formi objavljen u nekom drugom mediju.

– Najbolji TV rad

U konkurenciju ulaze dokumentarni ili informativni prilozi trajanja do 5 minuta. Nije nužno da su prilozi objavljeni u informativnim emisijima, ali je neophodno da su informativnog karaktera, odnosno da spadaju u formu TV priloga koji sadrži kombinaciju off-a novinara i audiovizuelnih izjava.

– Najbolji radio prilog

U konkurenciju ulaze dokumentarni ili informativni radovi trajanja do 5 minuta.

– Najbolji YouTube video

U konkurenciju ulaze video prilozi trajanja do 5 minuta.

– Najbolji sadržaj na mrežama (foto i tekst, vizual i tekst ili video)

U konkurenciju ulaze autorski sadržaji objavljeni na društvenim mrežama, uključujući i razne multimedijalne forme.

Ukoliko se u okviru neke kategorije prijavi manje od tri rada, oni će biti pridruženi radovima u kategoriji koja je medijski najbliža onoj u kojoj su konkurisali i imaće ravnopravan status za dobijanje nagrade. U slučaju potrebe, žiri može razmotriti formiranje dodatne kategorije.

Aplikacija se sastoji od podataka o autoru i linka na objavljeni rad. Aplikaciju dostaviti na adresu [email protected] sa naznakom „Za medijski konkurs/natječaj“.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest