Kontinuirano educirati medijske profesionalce o rodno zasnovanom nasilju

Sarajevo, 11.05.2020.- Medijska regulativa, etički standardi, izvještavanje o senzitivnim temama i rodno zasnovanom nasilju, te medijska kultura i rod bili su u fokusu trodnevnog webinara pod nazivom „Izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju“ koji se održao u periodu od 5. do 7. maja u organizaciji Udruženja BH novinari.

Webinaru je prisustvovalo 30 novinara iz cijele Bosne i Hercegovine, a edukatorice su bile prof. dr. Lejla Turčilo i prof. dr. Belma Buljubašić sa Fakulteta političkih nauka Sarajevo, te Lea Čengić iz Regulatorne agencije za komunikacije.

Tokom edukaciji polaznici su se složili da mediji o nasilju nad ženama izvještavaju onda kada se desi sam čin nasilja ili ukoliko se radi o obilježavanju nekog datuma, te da veoma rijetko kreiraju tekstove koji dublje analiziraju nasilje kao problem, pružajući koirsne i edukativne informacije.

Porf. dr. Lejla Turčilo kaže da bi bilo ključno da mediji imaju novinare koji su specijalizirani za ovu oblast, ali da se to teško očekivati.

„Ono sto je bitno jeste uvijek konsultovati stručnjake tokom kreiranja priče, jer je ovo vrlo važna i osjetljiva tema. Korištenje odgovarajućih metoda u razgovoru sa osobama koje su pretrpjele nasilje je vrlo važno, kako bi se izbjeglo dodatno traumatiziranje, te odgovorno i senzitivno “pakiranje” priče koje će objasniti širi kontekst i ukazati na društvenu i institucionalnu odgovornost na prevenciji nasilja i oštrom sankcionisanju pocinilaca su dva najvažnija savjeta za medije“, smatra Turčilo.

Ona dodaje da krajnji ishod i cilj medijske djelatnosti u ovom polju i institucionalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje je da uvijek broj slučajeva nasilja bude nula.

Aldijana Purić, glavna i odgovorna urednica Radio Velika Kladuša kaže da su edukativne radionice/webinari za medijske profesionalce izuzetno značajni, upravo zbog toga što im je jasnije kako pristupiti temi koja se odnosi na nasilje i kako profesionalnije izvještavati o rodno zasnovanom nasilju.

„Slažem se sa mišljenjem učesnika webinara da se o problemu rodno zasnovanog nasilja ne govori dovoljno u medijima i svakako bismo trebali mi, kao medijski radnici, poraditi na tome, u mjeri u kojoj je to moguće, da se otvorenije i češće o tome govori. Veoma važnim smatram kontinuiranu edukaciju novinara o izvještavanju o ovoj i drugim temama. Smatram da je online radionica dobar način da se u edukaciju uključi veći broj novinara i urednika, koji npr. nisu u mogućnosti prisustvovati radionicama koje se organiziraju pod normalnim okolnostima“, smatra Purić, dodajući da iako webinar ne može u potpunosti zamijeniti radionice koje podrazumijevaju fizičko prisustvo učesnika, što omogućuje i kvalitetnije diskusije, ipak ima svoju svrsishodnost.

Rašid Krupalija, novinar platforme raskrinkavanje.ba je mišljenja da mediji u Bosni i Hercegovini izvještavaju o rodno zasnovanom nasilju češće nego prije, dijelom zahvaljujući i edukacijama kao što je ovaj webinar. „I dalje se približavamo idealnom pristupu ovom problemu, čiji su korijeni u društvu koje favorizuje muškarce, a pojavni oblici u svakoj sferi života. Uz alate koje dosad imamo, edukacije ovog tipa bi mogle biti ključne za put prema izvještavanju o rodno zasnovanom nasilju koje će biti dio rješenja problema“, naglašava Krupalija.

Webinar je održan u okviru projekta „Izgradnja pravednijeg, ravnopravnijeg i integrisanog društva koje ženama u Sarajevu garantuje lični integritet i pravo na život bez nasilja na osnovu spola“ koji realizira Udruženje/udruga BH novinari u saradnji sa Medicus Mundi Mediterania iz Barselone.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest