Ombudsmeni preporučili kriznim štabovima: Osigurajte što veću uključenost novinara u konferencije za medije

Sarajevo, 06.05.2020. – Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine izdala je Preporuku u kojoj poziva krizne štabove Federacije BiH, Kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona da preispitaju svoju praksu u vezi sa prisustvom novinara i medijskih radnika konferencijama za medije u smislu osiguranja što veće uključenosti novinara, te da u tom smislu razmotre i mogućnost korištenja informacijskih tehnologija.

Navedena preporuka donesena je nakon što je Udruženje BH novinari 27. aprila uputilo žalbu Instituciji ombudsmena sa zahtjevom da se razmotre odluke kriznih štabova koje se odnose na prisustvo novinara i medija press konferencijama. BH novinari su u svojoj žalbi naveli, između ostalog, kako organizovanje press konferencija bez prisustva novinara, kao i isključivanje mogućnosti njihovog direktnog dijaloga s javnim zvaničnicima tokom trajanja konferencije, može dovesti do cenzure i nepotpunog informisanja građana. Također, naveli su da i prakse kriznih štabova variraju, od prisustva nekolicine novinara i slanja pitanja putem e-maila, pa do potpunih zabrana.

– Vlasti se suočavaju sa zadatkom da zaštite zdravlje stanovništva, spriječe širenje bolesti, a istovremeno omoguće pristup informacijama građanima i očuvanje svih sloboda. Pri tome, evidentno je da se često mora pribjeći ka što strožijim mjerama, bar u određenim inicijalnim fazama. Ipak, smatramo da u svrhu očuvanja slobode izražavanja i interesa javnosti mjere trebaju razmatrati, potrebe njihove proporcionalnosti, pri tome na bilo kakav način ne dovoditi bilo čije zdravlje u pitanje – navodi se u preporuci ombudsmena kriznim štabovima u Federaciji.

Kako bi ova preporuka bila adekvatno realizirana, ombudsmeni napominju da krizni štabovi imaju više mjera na raspolaganju – od korištenja informacionih tehnologija, većeg stepena zaštite, većih prostorija, pa i organizovanja konferencija za medije na otvorenom prostoru. Pomenuti krizni štabovi informaciju o realizaciji ove preporuke trebaju ombudsmenima dostaviti u roku od 10 dana.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest