BH novinari zatražili od ombudsmena za ljudska prava BiH izjašnjenje o spornim naredbama kriznih štabova

Sarajevo, 28.04.2020. – Udruženje/udruga BH novinari i Linija za pomoć novinarima obratili su se Instituciji ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH sa molbom da ova institucija izda Nalaz, Zaključak ili Preporuku u vezi sa Naredbom Kriznog štaba Federacije BiH, Kriznog štaba Kantona Sarajevo i Kriznog štaba Hercegovačko-neretvanskog kantona, a koja se odnosi na zabranu prisustva novinara i medija na press konferencijama navedenih tijela, fomiranih u vezi sa pandemijom Covida-19.

– Udruženje BH novinari pozdravlja odluke kriznih štabova i vlada Federacije BiH, Kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona o uspostavljanju media poola kao sigurnog i razumnog načina organizovanja konferencija za novinare u ovom kriznom razdoblju. Međutim, istovremeno upozoravamo kako organizovanje press konferencija bez fizičkog prisustva novinara, kao i isključivanje mogućnosti njihovog direktnog dijaloga sa javnim zvaničnicima tokom trajanja konferencije, nužno vodi ka cenzuri, nepotpunom informiranju građana i mogućim političkim manipulacijama određenim informacijama – navodi se u pismu Udruženja BH novinari Instituciji ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH.

Iz BH novinara navode kako nije poznato iz kojih su razloga ova tri krizna štaba ograničili novinarima pristup mjestima održavanja press konferenecija ili su im to dozvolili na ograničen način – primajući pitanja putem e-maila i birajući pitanja na koja će dati odgovor. Sva tri krizna štaba su kao odgovor na to zašto je donesena sporna Naredba i zašto su isključeni novinari iz direktne komunikacije, naveli kao obrazloženje da time štite zdravlje novinara i poštuju zabranu okupljanja.

– Udruženje BH novinari smatra ove odluke političkim i manipulativnim, te direktno usmjerenim protiv medijskih sloboda i prava novinara na pristup javnim događajima i informacijama, na slobodan i nediskriminirajući način. Također, ove odluke vidimo i kao pokušaj institucionalnog uvođenja cenzure, “paravan” za izbjegavanje odgovora na pitanja od javnog značaja i direktno kršenje prava građana na slobodu informiranja u Federaciji BiH, Kantonu Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.   

Zbog svega nevedenog, pozivamo Vas da donesete Nalaz, Zahtjev ili Preporuku koju ćete uputiti gore navedenim kriznim štabovima koji su donesenim Naredbama/Odlukama ugrozili medijske slobode u Bosni i Hercegovini, a sve u cilju da se donesene naredbe ublaže ili u potpunosti ukinu – zaključuju u pismu BH novinari.

BH novinari i Linija za pomoć novinarima zatražili su od ombudsmena da se izjasne i u vezi donesene Naredbe o zabrani narušavanja javnog reda i mira izazivanjem panike i nereda na području općine Stari Grad Sarajevo, od 10. aprila ove godine. Pomenutom naredbom zabranjuje seiznošenje ili prenošenje lažnih vijesti kojima se izaziva panika, ometanje provođenja odluka i mjera općinskih organa i drugih institucija” putem sredstava javnog informisanja, društvenih mreža i drugih komunikacijskih sredstava, sa predviđenim kaznama za potencijalne prekršioce od 1.000 do 9.000 konvertibilnih maraka.

– Ova naredba predstavlja grubi atak na slobodu medija, slobodu izražavanja i pravo pojedinaca na javno iznošenje stavova, te daje nesrazmjerno velika prava i mogućnosti pojedincima, u ovom slučaju osobama iz Općinskog štaba Civilne zaštite Stari Grad Sarajevo, da cenzurišu medije i ograničavaju građanima pravo na slobodu izražavanja putem društvenih mreža. Slična naredba je bila donesena u Republici Srpskoj 6. aprila, ali je stavljena van snage krajem prošle sedmice pod snažnim pritiskom javnosti, profesionalne novinarske zajednice i civilnog sektora – podsjećaju iz BH novinara.

Udruženje BH novinari u narednom periodu provodit će anketu među novinarima i medijima o kršenju prava na slobodu izražavanja i slobodu pristupa javnim informacijama od strane kriznih štabova u Bosni i Hercegovini.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest