RAK uvodi mjere za pomoć elektronskim medijima u BiH

Sarajevo, 17.04.2020. – Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) je zbog opadanja prihoda korisnika dozvola u emitovanju prouzrokovanih zdravstvenom krizom pandemije koronavirusa COVID-19 donijelo izmjene za obračun godišnjih naknada za dozvole u emitovanju za 2020. 

Novom odlukom RAK-a o visini stope i vrijednosti boda za obračun godišnje naknade za dozvole kojom se utvrđuje visina stope obračuna godišnje naknade za dozvole u emitovanju za 2020. godinu će umjesto dosadašnjih 0,50 posto iznositi 0,25 posto od ukupnog prihoda korisnika dozvole iz 2019. godine.

Generalni direktor RAK-a Predrag Kovač navodi da je Agencija ovu mjeru donijela kako bi pomogla korisnicima dozvola u emitovanju da u okolnostima trenutne zdravstvene krize očuvaju nezavisnost, te da posao obavljaju u skladu sa najvišim profesionalnim novinarskim principima i načelima.

Inicijative za pomoć elektronskim medijima uputili su i Asocijacija elektronskih medija (AEM), Udruženje privatnih elektronskih medija (PEM), te Udruženje medijske industrije (UMI).

“Primjena ove mjere umanjiće rashode korisnika dozvola u emitovanju za iznos od oko 185 hiljada KM”, piše u saopštenju RAK-a.

Rok za plaćanje obračuna godišnje naknade prolongiran je do 30. septembra ove godine, a ova odluka stupa na snagu nakon što bude objavljena u Službenom glasniku BiH.

Vijeće RAK-a naložilo je ovom regulatornom tijelu da inicira procedure za donošenje odluke Vijeća ministara BiH na osnovu koje će RAK uplatiti cjelokupan godišnji iznos državnog doprinosa za korištenje frekventnog spektra u ime svih korisnika dozvola u emitovanju koji su obavezni direktno plaćati navedeni doprinos u budžet. 

(Media.ba/RAK)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest