Apel urednicima i institucijama: Ne izlažite se bespotrebnom riziku, solidarno dijelite informacije, obustavite press konferencije sa većim brojem novinara!

Apel urednicima i institucijama: Ne izlažite se bespotrebnom riziku, solidarno dijelite informacije, obustavite press konferencije sa većim brojem novinara!

Sarajevo, 19. marta – Društvo novinara Bosne i Hercegovine, Udruženje/udruga BH novinari, Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, uz podršku velikog broja novinara i medija usvojili su smjernice djelovanja u periodu krize.

Društvo novinara Bosne i Hercegovine, Udruženje/udruga BH novinari, Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, pozivaju sve novinarke i novinare, kao i medijske kuće, da:

  • slijede uputstva Međunarodne federacije novinara (IFJ) i Evropske federacije novinara (EFJ) koje se odnose na vjerodostojnost izvora informacija, sigurnost rada novinarki i novinara u uslovima krize, kao i to da svoje izvještaje temelje na tačnim, pouzdanim i objektivnim informacijama iz zvaničnih izvora; sa građanima i građankama dijele preporuke i savjete kompetentnih i stručnih osoba i institucija, koje će im omogućiti blagovremeno informiranje i provođenje preventivnih mjera sprečavanja širenja koronavirusa u BiH;
  • svi novinari i mediji solidarno dijele saznanja i informacije kojima raspolažu, te međusobno koordiniraju odlazak na teren; na taj će način doprinijeti sveobuhvatnom informiranju građana i građanki, a zaštititi kolege novinare i druge medijske djelatnike ( fotoreportere, snimatelje, vozače, itd…) od rizika širenja koronavirusa;
  • smanje na najmanju neophodnu mjeru dolazak gostiju u televizijske i radiostanice, a potrebu za intervjuima i izjavama zvaničnika nadomjeste korištenjem online alata i tehnika za prikupljanje informacija u vezi sa koronavirusom;
  • osim izvještaja o radu krizih štabova, medicinskih ustanova, zvaničnih organa vlasti, osiguraju građanima i građankama pristup informacijama koje se odnose na psihološku, socijalnu i obrazovnu podršku i servisne usluge kako bi mogli lakše savladati osjećaj bespomoćnosti i anksioznost koji sobom nosi obaveza dužeg boravka u kući i drugim zatvorenim prostorima;
  • zahtijevaju od državnih i javnih institucija i organa Federacije BiH, kao i svih kantona pojedinačno, obustavljanje svih press konferencija i drugih javnih skupova sa većim brojem novinara i medija, te da time prihvate svoj dio obaveza o izolaciji i djeluju putem online komunikacijskih kanala i IT platformi;
  • zahtijevaju da poslodavci u medijskim kućama stave na prvo mjesto zdravlje i sigurnost novinara, fotoreportera, snimatelja i drugog medijskog osoblja, te da dosljedno primjenjuju principe prevencije i zaštite zdravlja medijskih profesionalaca na radnom mjestu; takav pristup mora uključivati planove za rad u smjenama (u redakcijama) i dežurne novinare i ekipe koje će posao obavljati online – od kuće.

Smjernice u periodu krize donesene su na sastanku u organizaciji Društva novinara BiH, a prema nastaloj situaciji suočavanja novinara i medija sa pandemijom coronavirusa (covid-19), u Sarajevu.

 
 
Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest