Izmještanje migranata iz USK je događaj od javnog značaja i novinarima moraju biti osigurane informacije o cijelom postupku

Sarajevo, 10. 12. 2019. –  Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari  javno poziva Vladu i Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko – sanskog kantona (MUP USK), kao i Međunarodnu organizaciju za migracije (IOM) da omoguće sigurno i slobodno izvještavanje svim medijima o premještanju migranata iz kampa Vučjak i sa drugih lokacija u USK.

Članovi UO BH novinara su potpuno svjesni da je ovo događaj visokog sigurnosnog rizika i sa velikim brojem različitih aktera, te potrebom poštivanja procedura rada policije i zaštite integriteta samih migranata. S druge strane, ovo je i događaj od javnog značaja za sve stanovnike USK  i drugih dijelova BiH, zbog čega je važno javnosti i medijima osigurati tačne, objektivne i balansirane informacije od nadležnih lokalnih vlasti USK, policije i IOM-a,  kao i uvid u cjelokupan tok izmještanja migranata.    

U tom kontekstu, UO BH novinara  zahtjeva od policije i međunarodnih organizacija da, radi brojnih medijskih ekipa na području USK i u blizini kampa Vučjak,  organiziraju press konferencije na kojima će sa novinarima podijeliti informacije, ali i snimke i fotografije izmještanja migranata, te na taj način omogućiti javnosti pristup informacijama u vezi sa  ovim događajem. Ukoliko MUP USK i IOM nemaju adekvatnu opremu za snimanje ili fotografiranje, dužni su  omogućiti medijima snimanje sa posebno osiguranog mjesta sve dok traje evakuacija.   

Istovremeno, UO BH novinara apeluje na sve medijske ekipe i novinare pojedinačno da poštuju policijske procedure i  štite  ljudsko dostojanstvo i identitet samih migranata i izbjeglica, uz puno uvažavanje novinarske etike i pravila izvještavanja o ranjivim i ugroženim grupama, bez senzacionalizma i uz prenošenje informacija samo iz zvaničnih izvora. 

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest