NAJAVA: Javna diskusija “Mapiranje ljudskih prava u medijima sa fokusom na zaštitu prava LGBTQ osoba” u Tuzli

Sarajevo, 2.12.2019.- Udruženje BH novinari organizuje javnu diskusiju javnu diskusiju pod nazivom „Mapiranje ljudskih prava u medijima sa fokusom na zaštitu prava LGBTQ“, koja će se održati u srijedu, 4. decembra 2019. godine u hotelu Tuzla sa početkom u 10 sati.

Ljudska prava su univerzalna – pripadaju svakom ljudskom biću podjednako, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu: bez obzira na pol, rasu, boju, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovinu rođenje ili dugi status. Nažalost, svjedoci smo da se ljudska prava u Bosni i Hercegovini svakodnevno ugrožavaju, bez obzira što je poštivanje osnovnih ljudskih prava zagrantovano Ustavom, kao i nizom deklaracija i preporuka.

Na diskusiji će biti razgovarano o identifikovanju i mapiranju problema u primjeni profesionalnih standarda izvještavanja o ljudskim pravima LGBTQ osoba, govoru mržnje, te stvaranju netrepeljivosti i predrasuda kroz medijske sadržaje, ali i o ulozi i odgovornosti organizacija civilnog društva, medija i institucija u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava LGBTQ, u skladu sa standardima i politikama Evropske unije.

Javna diskusija je dio projekta “Mediji za ljudska prava“, koji implementita Udruženje/udruga BH novinari u saradnji sa Evropskom federacijom novinara i Centrom za edukaciju Pro Educa, a uz finansijsku podršku Evropske unije.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest