Regionalna pravna pomoć za novinare u pet država Zapadnog Balkana

Sarajevo, 01.11.2019.-Jačanje kapaciteta medijskih udruženja i sindikata Zapadnog Balkana u oblasti pružanja pravne pomoći novinarima se nalazi u fokusu regionalnog treninga za predstavnike novinarskih asocijacija iz Sjeverne Makedonije, Srbije i Crne Gore, koji danas u Sarajevu organizuje Udruženje/udruga BH novinari.

U maju ove godine počela je funkcionirati Regionalna pravna pomoć novinarima u navedenim državama sa fokusom na pružanje besplatne pravne pomoći novinarima i medijima i jačanje mreže advokata koja će se baviti odbranom novinara pred sudovima i stvaranjem uvjeta za efikasniju primjenu standarda Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Dvodnevni trening u Sarajevu je usmjeren na razmjenu iskustava i praksi koje sprovode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Sindikat medija Crne Gore, Udruženje novinara Makedonije i Udruženje  BH novinari u slučajevima napada ili nekih drugih oblika kršenja ljudskih prava novinara, kao i procedura i postupanja nadležnih pravosudnih institucija u zaštiti slobode izražavanja i sigurnosti novinara.

Marija Babić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije kaže da se ova organizacija kao i većina medijskih organizacija suočava sa problemom finansiranja pravnog zastupanja novinara pred sudovima. „U Srbiji je nedavno usvojen i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, tako da udruženja koja nisu specijalizovana za ovu oblast ne mogu da pružaju ovakvu vrstu usluge“, ističe Babić, naglašavjući da su se novinarska udruženja izborila za formiranje stalne grupe za bezbjednost novinara na osnovu pismenog sporazuma sa Tužilaštvima i Ministarstvom unutrašnjih poslova. „Kroz taj sistem imamo kontakt osobe, preko kojih prijavljujemo slučajeve napada na novinare i niz mehanizama koji su predviđeni za hitno postupanje“, kaže Babić.

Sa prisutnima je iskustva podijelila i Marijana Camović iz Sindikata medija Crne Gore, koja je navela da ova organizacija pruža besplatnu pravnu pomoć novinarima iz oblasti radnih odnosa. „Unija slobodnih sindikata Crne Gore ima sporazum sa nekoliko advokata koji analiziraju slučajeve i vode ih do pravosnažnosti. Ukoliko se slučaj riješi pozitivno u korist novinara, advokatu pripadaju sudski troškovi, a ukoliko ishod bude negativan onda novinar snosi sudske troškove.“- kaže Camović. Ona je dodala da se Sindikat trenutno bavi analizom presuda u slučajevima povrede ugleda i časti  pred crnogorskim sudovima od 2016. godine do danas, kako bi utvrdili da li novinari zaista nekvalitetno i neetično rade svoj posao ili predstavnici pravosudnih institucije ne poznaju dovoljno praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Ivan Breshovski, advokat Udruženja novinara Makedonije ističe da je u ovoj zemlji, kada je u pitanju pravna zaštita, došlo do velikih promjena od kada je dekriminalizirana kleveta 2012. godine. „Do tada je pred sudovima bilo oko 300 tuženih novinara, dok u protekle dvije godine imamo svega 36 aktivnih slučajeva, mada je i dalje teško statistički odrediti tačan broj tužbi jer sudovi nemaju sistem za filtriranje slučajeva“- kaže Breshovski, navodeći zanimljiv primjer iz ove zemlje gdje političari sve češće posežu za žalbama Savjetu za etiku u medijima, kako ne bi stvarali loš imidž u javnom prostoru. On je naglasio da se i makedonska medijska zajednica također suočava sa problemom nepoštovanja praksi i presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Generalna tajnica BH novinara Borka Rudić je prisutne upoznala sa Linijom za pomoć novinarima (FMHL), koji je ujedno i najstariji mehanizam za pružanje besplatne pravne pomoći medijskim djelatnicima na Zapadnom Balkanu, ali i  jedan od najznačajnih alata za odbranu slobode izražavanja i slobode medija u BiH. „Ključni korak, kojim se trenutno bavimo kako kod nas, tako i u regionu, jeste formiranje fondova za odbranu novinara, koji u potpunosti treba da budu nezavisni i da omoguće novinarima kvalitetnu odbranu u sudskim postupcima“, naglašava Rudić.

Advokati tima FMHL Biljane Radulović i Nusmira Huskića, su detaljnije govorili o pripremi dokaznih materijala za krivične i parnične procese koji se vode protiv ili u korist novinara kod lokalnih sudova u slučajevima napada na novinare, ugrožavanja sigurnosti, klevete i drugih oblika kršenja novinarskih prava. Poseban dio treninga je bio posvećen primjeni člana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima kod lokalnih sudova te kako se  Konvencija može koristiti kao dodatni argument u pravosudnoj zaštiti slobode izražavanja.

Ovaj trening je dio projekta “Regionalna pravna pomoć za pet država Zapadnog Balkana“ koji implementira Udruženje BH novinarima sa partnerima iz regiona, a uz podršku Free Press Unlimited iz Holandije.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest