Međunarodna konferencija o reprodukcijskim pravima

Međunarodna konferencija o reprodukcijskim pravima održana je u Sarajevu, s ciljem da se ukaže na značaj bosanskohercegovačkih autora i izdavača u pogledu njihovih autorskih prava kada se njihova djela koriste na fakultetima, školama, u privatnim domovima i korporacijama, prilikom uvoza uređaja za fotokopiranje ili umnožavanja djela.

Konferenciju „Kolektivno upravljanje autorskim pravima za tekstualna djela i djela bazirana na slikama“ su organizirali International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO) i Udruženje Original za ostvarivanje i zaštitu reprodukcijski prava.

Kako je istaknuto autorska prava se ostvaruju na kolektivan način, a u Bosni i Hercegovini su stavljena u praksu 2017. godine osnivanjem kolektivne organizacije za naknadu od privatne i druge vlastite upotrebe pisanih djela.

Štampa i izdavaštvo spadaju u najveće kulturne sektore u društvu, obuhvataju niz proizvoda i usluga i stavljaju na raspolaganje tekstualni sadržaj u analognom i digitalnom formatu.

Autorska prava za tekstualna djela i djela bazirana na slikama se umnožavaju (reproduciraju) nerijetko bez odobrenja i naknade za autore i izdavače.

Postupci ostvarivanja su specifični u ovoj oblasti, zbog čega su na konferenciji otvorena pitanja implementacije zakona i iskustva zemalja Evropske unije i ovog regiona.

Predsjednik Udruženja Original Goran Simić podvukao je da je broj fotokopirnih aparata toliko porastao da su praktično izdavači počeli gubiti novac, a time i autori. Svako telefonom može snimiti cijelu knjigu, a da se pri tom nema obaveza prema autoru i izdavaču, napomenuo je.

Kaže da je Udruženje Original zbog toga uspostavljeno prije nekoliko godina kako bi se uključili u IFRRO organizaciju koja djeluje u cijelom svijetu te je podvukao da se za sve što je napisano, autorsko, mora tražiti ovlaštenje autora ili izdavača.

Iz Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Manda Galić kazala da Institut vodi upravne postupke za dodjelu prava industrijskog vlasništva, gdje spadaju patent, žigovi, industrijski dizajn, a također pruža i stručnu pomoć autorima kao i nositeljima srodnih prava, izdavačima.

Napomenula je da je jedan od značajnih uloga Instituta i dodjela dozvola za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava.

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima BiH navodi da ako se autorsko djelo može reproducirati bez autorovog odobrenja, autor djela i izdavač imaju pravo na naknadu od takve upotrebe. To pravo odnosi se na naknadu od fotokopiranja djela za privatnu upotrebu i naknadu za uvoz uređaja za fotokopiranje.

Izvor: analiziraj.ba

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest