OSCE ANALIZIRA TUŽBE PROTIV MEDIJA I NOVINARA

Misija OSCE-a u BiH provodi analizu kada su u pitanju tužbe protiv medija i novinara u BiH, te poziva zainteresirane strane da do 15. septembra dostave detaljne informacije.

Kako kažu u Misiji, s obzirom da demokratske vrijednosti i vladavina prava zavise od slobodnih i nezavisnih medija, Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) na redovitoj osnovi prati situaciju u oblasti slobode medija. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predano radi na zaštiti slobode medija i slobodi izražavanja svih građana i građanki Bosne i Hercegivne. U tom smislu, posvećeni smo prepoznavanju prijetnji uživanju ovim pravima, uključujući i one koje se javljaju prilikom zloupotrebe sudskih procesa pokrenutih protiv novinara.

 – U svjetlu navedenog, te da bi stekli bolje razumijevanje mehanizama koji se koriste za ušutkivanje medija u BiH, Misija namjerava prikupiti i analizirati podatke koji se odnose na tužbe pokrenute protiv novinara i medijskih kuća. S ovim raspoloživim informacijama, Misija će provesti kvantitativnu i kvalitativnu analizu učestalosti, ozbiljnosti i uticaja koji imaju ovi predmeti – navode iz OSCE-a.

U kvantitativnom smislu, analiza će obuhvatiti broj pokrenutih tužbi, obrađenih predmeta kao i završenih predmeta, te definisati kretanja u smislu zahtjeva za naknadu štete od strane onih koji su pokrenuli tužbe. Kvalitativna analiza će pružiti bolji uvid u pravna tumačenja, te eventualne presedane u tužilačkoj i sudskoj praksi.

– Na osnovu ovih analiza, Misija nastoji podići nivo svijesti među predstavnicima pravosudne, zakonodavne i izvršne vlasti, kao i šire javnosti, o mogućim zlonamjernim gonjenjima novinara i zloupotrebe principa na pravičan sudski proces u cilju ograničavanja slobode izražavanja, ušutkivanja novinara i nanošenja ekonomskih gubitaka medijskim kućama. Obzirom da bh. pravosudnom sistemu nedostaje centralizovani registar predmeta ili baza podataka o istim, Misiji je potrebna Vaša podrška u procesu prikupljanja podataka. Zanimaju nas predmeti koji se trenutno vode pred sudovima u BiH i okončani predmeti u svim fazama apelacionog postupka u posljednje tri godine (od 1. januara 2016. godine), a za sadržaje koji se pojavljuju na različitim medijskim platformama (print, internet, TV ili radio). Ukoliko ste stranka u predmetu ove vrste, molimo Vas da nam dostavite informacije koje navodimo dalje u tekstu na e-mail adresu: [email protected] najkasnije do 15. septembra 2019. godine – saopćeno je iz OSCE-a.

Izvor: Hayat TV

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest