Uspostaviti sveobuhvatan i pouzdan sistem monitoringa   nasilja nad novinarima u BiH

Sarajevo, 9. aprila 2019. – Rukovodilac Odjela za odnose s javnošću, kulturu i protokol Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH Ellen Harte i generalna tajnica Udruge BH novinari Borka Rudić, potpisale su jučer u Sarajevu ugovor o finansijskoj podršci unapredjenju kapaciteta Linije za pomoć novinarima za evidentiranje, praćenje i izvještavanje o napadima, prijetnjama i drugim oblicima kršenja prava novinara i medijskih sloboda u BiH.

Glavni cilj ovog projekta je razvijanje jedinstvene metodologije i drugih sistemskih rješenja za praćenje sudskih postupaka koji se vode u korist ili protiv novinara i medija, te institucionalnih mjera i postupanja nadležnih državnih i nezavisnih institucija u zaštiti novinarskih prava i medijskih sloboda. Planirano je takodjer da se do kraja 2019. godine uspostavi sveobuhvatan, brz i pouzdan sistem informiranja i moblizacije institucija države i profesonalnih medijskih organizacija za zaštitu novinara u slučajevima nasilja, krivičnih djela prema novinarima i drugih oblika ugrožavanja njihovih prava i sigurnosti.  

 „Njemačka se diljem svijeta snažno zauzima za sigurnost i slobodu medija – to je, na primjer, jedan od naših prioriteta u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Raduje nas što kroz ovaj projekat možemo doprinijeti zaštiti slobode medija u Bosni i Hercegovini, jer je sloboda medija temelj demokratskog društva. Građani moraju imati mogućnost da se opsežno informišu i da izgrade vlastito mišljenje. U to spada i zaštita novinara pri obavljanju njihovih zadataka kao i rasvjetljavanje napada na novinare. I upravo je to u fokusu ovog projekta.“- istakla je Ellen Harte.

„Kroz jačanje kapaciteta Linije za pomoć novinarima i konsultacije sa odgovornim institucijama državne i pravosudne vlasti, želimo stvoriti sistem monitoringa medijskih sloboda u BiH koji će biti prihvaćen kao validan i pouzdan način evidencije svih slučajeva kršenja slobode izražavanja i slobode medija, uključujući i mjerenje efikasnosti tužiteljstva i sudova u pravnoj zaštiti novinara i medija“, rekla je Borka Rudić, podsjetivši da sadašnja evidencija Linije za pomoć novinarima pokazuje da se manje od trećine napada na novinare riješi u njihovu korist, na način koji pruža profesionalnu i ljudsku satisfakciju.  „Novi sistem monitoringa treba onemogućiti svaki pokušaj prikrivanja, minimiziranja ili ne procesuiranja napada na novinare, čemu smo svjedočili bezbroj puta do sada“, zaključila je Rudić.    

Ovaj projekt bi trebao rezultirati formiranjem međusektorske grupe za monitoring medijskih sloboda u BiH, kao nezavisnog tijela koje će moći dugoročno pratiti medijske slobode u BiH i predlagati efikasne mjere za njihovo unapređenje i zaštitu u skladu sa EU standardima. 

Projekat podržava Njemačka, a ukupna vrijednost je oko 30 hiljada eura.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest