Odgovor na dopis MUP–a Republike Srpske u vezi sa reagiranjem BH novinara na  Nacrt izmjena Zakona o javnom redu i miru RS

Sarajevo, 9.4.2019.

Cijenjena gospodo,

     Ljubazno se zahvaljujemo na brzoj reakciji i odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na primjedbe Udruženja/udruge BH novinari u vezi sa Nacrtom Zakona o izmjenema i dopunama Zakona o javnom redu i miru RS, koji je Vlada RS usvojila i poslala u parlamentarnu proceduru.  

Podsjećamo, UO BH novinara je 4. aprila zatražio od Vlade RS povlačenje izmjena Zakona o javnom redu i miru, budući da prijedlozi Vlade na nedopušten način i suprotno evropskim standardima zadiru u pitanja medijskih sloboda i prava novinara, uključujući i zabranu fotografiranja javnih službenika tokom obavljanja profesionalnih dužnosti.

Upravni odbor BH novinara i dalje stoji na stanovištu da se  u cjelosti moraju povući predložene izmjene Zakona o javnom redu i miru jer od MUP –a RS nismo dobili argumentirana i pravno utemeljena obrazloženja opravdanosti posebne zaštite javnih službenika od „neovlaštenog fotografiranja i snimanja“ koje može biti protumačeno kao „ometanje u obavljanju profesionalnih dužnosti“. Naprotiv! Kroz  odgovor MUP RS, a i medijske istupe najviših zvaničnika RS i člana Predsjedništva BiH, dobili smo dodatna uvjeravanja kako su predložene izmjene dio ukupnih, represivnih mjera koje vlasti u Republici Srpskoj namjeravaju ugraditi u zakone, kako bi ograničili ljudska prava i slobode svih građana RS, a posebno novinara i medijskih  profesionalaca, za koje su fotografiranje i snimanje dio profesionalnih zadataka na dnevnoj osnovi i neotuđivi su dio proizvodnje medijskih sadržaja. 

Za BH novinare je neprihvatljivo da se predloženim izmjenama ostavljaju široke mogućnosti subjektivnog tumačenja potencijalnog „ometanja“ javnih službenika, oduzimanja snimljenog materijala i „hitnog“ sprovođenja na sud! Niste nas uvjerili da se navedene odredbe ne odnose na novinare, fotoreportere i snimatelje, dijelom zbog toga što se medijski profesionalci ne navode kao izuzeci, a dijelom i zbog toga što ste javnim službenicima, koji se „osjećaju spriječenim“ u vršenju službene dužnosti, ostavili mogućnost da oni tumače jesu li ili nisu „novinari ili predstavnici medija postupili po pravilima struke“.

Podsjećamo vas, cijenjena gospodo, da samo novinarska zajednica i medijske institucije (kao što su Regulatorna agencija za komunikacije i Vijeće za štampu i online medije) imaju profesionalni i zakonski legitimitet tumačenja novinarske etike, postojećih kodeksa  i postupanja u skladu sa profesionalnim  standardima. Uz to, u Bosni i Hercegovini, a time i u Republici Srpskoj, postoji više od 10 različitih zakona i propisa, usklađenih sa EU standardima, koji se referiraju na prava novinara i medijske slobode, uključujući i ograničenja tog prava, na način kako su ona definirana članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama.    

Vaše obrazloženje da imate namjeru dodatno zaštiti javne službenike državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica, predstavlja nepotrebno razbacivanje novim i dodatnim zakonskim rješenjima, budući da su javni službenici, čiju zaštitu tražite i u Zakonu o javnom redu i miru, posebno zaštićeni odredbama krivičnog zakonodavstva RS tokom obavljanja profesionalnih zadataka. Trebamo li naglašavati kako samo novinari, čija je profesija također od posebnog javnog značaja, nisu „posebno zaštićeni“ ni u prekršajnom niti u krivičnom zakonodavstvu, a Vlada RS je rezolutno odbila prijedlog BHN Kluba novinara Banja Luka da se ova vrsta zaštite ugradi u najnoviji Krivični zakonik RS, koji je stupio na snagu 2016. godine!?

Imajući u vidu naprijed navedeno, UO BH novinara smatra da se član 4. Nacrta izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru ne može opravdati javnim interesom ili potrebom dodatne zaštite javnih službenika. Zbog toga još jednom pozivamo Vladu RS da povuče predložene izmjene u cjelosti, a poslanike Narodne Skupštine RS da odbiju prihvatiti zakonska rješenja usmjerena protiv svih gradjana RS, a posebno protiv novinara i medijskih  profesionalaca.

U ime Upravnog odbora BH novinara

Borka Rudić, generalna tajnica

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest