U Sarajevu predstavljeni nacrti zakona o transparentnosti medijskog vlasništva i oglašavanja

Sarajevo, 17.12.2018.-U dvije i pol godine implementacije  projekta Konzoricij je organizirao 18 događaja, na kojima je učestvovalo više od 500 novinara, urednika, vlasnika medija, predstavnika vlasti, oglašivačke industrije i akademske zajednice, međunarodne zajednice i ciivlnog sektora. Vođena je i medijska kampanja u okviru koje je objavljeno 3 TV i 5 radijskih emisija, organizirana su 4 radio mosta, 13 reklamnih sadržaja te preko 100 tematskih i analitičkih tekstova, 15 izdanja biltena Enovinar te više od 300 medijskih izvještaja o aktivnostima Konzorcija.

Nacrti zakona za regulisanje transparentnosti medijskog vlasništva, pluralizma informacija i oglašivačkog tržišta u Bosni i Hercegovini predstavljeni su na završnoj konferenciji projekta “Mediji i javni ugled”.

Za razliku od zemalja EU, Bosna i Hercegovina do sada nije imala  sveobuhvatan zakon o oglašavanju niti je na bilo koji način riješila pitanje transparentnosti medijskog vlasništva i medijskog pluralizma. Postojeći zakoni i propisi, koji primarno reguliraju druge oblasti, samo  jednim svojim dijelom se odnose na oblast medijskog oglašavanja i finansiranje medija javnim novcem, nisu usaglašeni na cijelom teritoriju države BiH, a u pojedinim segmentima i u praksi djeluju čak i kontradiktorno.

Medijska ekspertica iz NVO JaBiHEU Samra Lučkin je istakla da je namjera priredjivača nacrta ova dva zakona javnosti omogućiti bolje i objektivnije informacije, slobodnije izvještavanje medija, zaštitu novinara u obavljanju zadataka, a medijima da se ravnopravno bore na tržištu i u konačnici povećaju prihod.

“Zakoni daju i preporuku za jačanje mjera samoregulacije. Ne samo u smislu Vijeća za štampu, kodeksa, nego i u samoregulaciji u oglašivačkoj industriji koja će uključiti i medije, oglašivače i same agencije”, smatra Lučkin.

Program menadžer delegacije EU u BiH Vladimir Pandurević je naglasio da su ova dva nacrta zakona rezultat rada civilnog društva, te da su u njihovoj  izradi sudjelovali medijski praktičari, koji najbolje znaju šta je potrebno u sektoru medija u BiH.

„Javni ugled medija nosi teret društva, što znači – kakvo nam je društvo, takvi su nam mediji. Prostora za poboljšanje ima, ali se prvo mora raditi na društvu. Dva nova zakona bi trebalo da uvedu evropske standarde u domen medija“- istakao je Pandurević, dodavši da nas ništa ne košta da ih usvojimo i prije ulaska u EU ako su kvalitetni i bolji od onoga što trenutno imamo.

Advokatica i ekspertica Vijeća Evrope iz Zagreba Vesna Alaburić, koja je radila na nacrtu zakona o transparetnosit medijskog  vlasništva,  je kazala da je u kontekstu transparentnosti vlasništva jako bitno da se javnost obavijesti o vlasništvu medija, kako bi mogla procijeniti dobijene informacije, ali i istakla da najveći problem predstavljaju portali.

„Cjelokupno stanje na medijskom tržištu naprosto finansijski nije dovoljno dobro da bi se osiguralo stabilno poslovanje medijskih izdavača, a ako oni ne mogu stabilno poslovati naravno onda da ni radni uvjeti novinara ni prostor njihove slobode nije dovoljno velik.“-smatra Alaburić.

Predsjednik Udruženja medijske industrije i direktor HAYAT TV Elvir Švrakić je istakao da se trenutno ne zna ni ko je vlasnik kojeg medija, niti zbog čega uopšte radi ni koji su njegovi interesi u uređivačkoj politici i da je jasno zbog čega su potrebni ovi zakoni.

„Kada se usvoje i počnu primjenjivati zakoni, mediji će povećati svoj ugled u ovom društvu, koji je narušen pojavom fake medija koji kvare profesionalizam.“, naglašava Švrakić.

Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Ismir Jusko je istakao važnost saradnje državnih institucija, vladinih i nevladinih organizacija u donošenju posebnih zakonskih rješenja, a dokaz za to su nacrti zakona koji su danas predstavljeni.

– Ovi zakoni će promijeniti dosta toga u medijskom prostoru i ministarstvo aktivno učestvuje u izradi zakona, ali ne znamo da li će drugi politički faktori biti saglasni u konačnici i ne možemo uticati na to, ali se nadamo da će zakon dobiti podršku“, rekao je Jusko naglasivši da sve što je produktivno i može imati pozitivan ishod na terenu treba podržati.

Nacrt zakona o transparentnosti vlasništva i zaštiti medijskog pluralizma u BiH i Nacrt zakona o oglašavanju u BiH trebalo bi u narednom periodu da budu upućeni u parlamentarnu proceduru.

Projekt “Mediji i javni ugled” je pokrenut 2016. godine s ciljem promoviranja transparentnosti medijskog vlasništva i legitimnih obrazaca finansiranja medija i oglašavanja u Bosni i Hercegovini. Projekt je finansirala Evropska unija u Bosni i Hercegovini,  uz sufinansiranje Ambasade Sjedinijenih Američkih  država u BiH, a provodio ga je konzorcij kojeg čine Udruga/udruženje BH novinari, Fondacija Mediacentar, Vijeće za štampu i online medije u BiH i NVO JaBiHEU. Projekt se zvaršava 24. Decembra 2018.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest