Najava: Radionica „Izvještavanje medija u BiH o izbjeglicama i migrantima na fer, profesionalan i human način” u Bihaću

Bihać, 9.07.2018.-Udruženje/udruga BH novinari u saradnji sa kancelarijom UNHCR-a u Sarajevu organizuje radionicu „Izvještavanje medija u BiH o izbjeglicama i migrantima na fer, profesionalan i human način”, koja će biti održana u petak, 13. jula 2018. godine u Bihaću.

Dolazak izbjeglica i migranata iz zemalja Srednjeg Istoka i sjeverne Afrike na područje BiH izazvao je neslućenu pažnju bh. medija i različite, često neodmjerene i senzacionalisitčke izjave bh. zvaničnika. Izbjeglice i migranti su u javnosti predstavljeni u veoma negativnom svjetlu, uz korištenje naziva koji ne odgovaraju međunarodnim standardima tretiranja i javnog predstavljanja osoba koje se u odredjenom trenutku nađu na teritorji druge države usljed ratnih dejstava ili ekonomskih razloga.

 Jedan broj medija, a i značajan broj bh. zvaničnika su, izvještavajući i govoreći o izbjeglicama i migrantima koristili neprimjeren jezik, diskriminaciju i ksenofobiju, čak su pribjegavali širenju straha od njih među lokalnim stanovništvom. Mediji su također nekritički objavljivali izjave bh. zvaničnika, i pri tome nisu problematizirali pitanje obaveza i odgovornosti državnih organa za poštivanje principa međunarodnog humanitarnog prava.

 Osnovni cilj organiziranja ove radionice je unapredjenje znanja novinara i urednika o odredbama međunarodnog humanitarnog prava, korištenju ispravne terminologije u medijskim sadržajima, kao i smanjenje senzacionalističkog pristupa prilikom izvještavanja o ovoj temi ili kroz prenošenje izjava bh. zvaničnika odnosno drugih osoba koje javno govore o grupama ljudi pristiglih u BiH u okviru nove „migrantske rute“ na Balkanu.

Također, radionice ciljaju i na otvaranje dijaloga između novinara/medija i javnih zvaničnika/institucija nadležnih za provođenje zakona i međunarodnih propisa u vezi sa izbjeglicama i migrantima, te bolju razmjenu informacija u vezi sa ovom temom.

Radionica će početi u 11 časova u hotelu Emporium u Bihaću, a izjave za medije su predviđene u 12:15h.

                                   

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest