Efikasnija zaštita prava novinara moguća jačanjem solidarnosti, dijaloga i samokritičnosti unutar profesije

Mostar, 20.04.2018.-Novinari u Bosni i Hercegovini imaju na raspolaganju set mehanizama za zaštitu svojih prava, uključujući pokretanje pravnih postupaka te različite servise koje nude organizacije civilnog društva. Ipak, efikasnija zaštita prava i sloboda novinara moguća je kroz primjenu etičkih i profesionalnih standarda u svom radu te jačanjem solidarnosti, dijaloga i samokritičnosti unutar profesionalne zajednice, istaknuto je na radionici o mehanizmima zaštite medijskih profesionalaca koja je danas održana u Mostaru.

Sloboda izražavanja je temelj rada medijskih profesionalaca, ali nije apsolutna, odnosno postoje ograničenja koja su predviđena međunarodnim i domaćim pravnim propisima. Generalna tajnica Udruženja BH novinari Borka Rudić podsjetila je na temelje slobode izražavanja koji su sadržani u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.

„To je izvor svih novinarskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini. Konvencija predviđa i ograničenja slobode izražavanja. To su ona formalna ograničenja koja moraju imati legitimni interes i zakonsko opravdanje, a odluke institucija o ograničavanju slobode izražavanja moraju biti donesene na transparentan način“, rekla je Rudić.

Pravo na slobodu izražavanja podrazumijeva različita novinarska prava, uključujući slobodu pristupa informacijama i kritike javnih zvaničnika, zaštita izvora i materijala te jednak pristup pravdi. „Svaki od pojedinačnih slučajeva kršenja prava novinara i ograničavanja slobode izražavanja, ukoliko je artikulisan, može se tretirati postojećim mehanizmima zaštite u BiH“, dodala je Rudić.

„Dužnost novinara i izdavača je poštivati potrebe građana za korisnim, blagovremenim i relevantnim informacijama, kao i odbrana načela slobode informiranja“, istakla je izvršna direktorica Vijeća za štampu i online medije u BiH Ljiljana Zurovac, te napomenula da novinari često zaborave da kršenjem profesionalnih načela snose odgovornost za postupke ljudi koji slijede netačne i nepouzdane informacije.

„Krajnje je vrijeme da se novinari okrenu svojoj profesiji i poštivanju profesionalnih standarda i to je jedan od zadataka mladih generacija novinara, jer bez slobode medija nema slobodnog društva“, naglasila je Zurovac.

Radionicu o mehanizmima zaštite novinara i drugih medijskih profesionalaca organizovala je Misija Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u BiH (OESS), u saradnji sa Udrugom BH novinari i Vijećem za štampu u BiH. Radionica je okupila 20 novinara i drugih medijskih profesionalaca iz Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest