Ekonomski pritisci najčešća forma pritiska na medijske profesionalce u BiH

Banjaluka, 30. marta 2018. – Ekonomska nesigurnost je najčešća forma pritiska na novinare u Bosni i Hercegovini. Vlasnici i direktori medija „drže novinare na kratkom lancu“ nalazi su izvještaja „Indikatori nivoa medijskih sloboda i sugurnosti novinara“ koji je danas predstavljen u Banjaluci.

„Novinari u BiH sve se češće susreću sa različitim formama napada. Od 2013. do sredine 2017. godine zabilježeno je 88 prijetnji i 22 fizička napada, od čega je tek četvrtina riješena u korist novinara“, rekla je generalna tajnica BH novinara Borka Rudić predstavljajući nalaze istraživanja te naglasila problem nekažnjivosti napada na novinare u BiH.

Pored toga, nedostatak zakona o radu i sindikata profesije na nivou države direktno se reflektuje na nivo zaštite novinara, kroz neujednačen pristup novinara socijalnoj i materijalnoj zaštiti. Zbog toga postoji strah i nepovjerenje radnika u stvarnu snagu sindikata.

Predsjednik BHN Kluba novinara Banjaluka Siniša Vukelić rekao je da medijsku scenu u Republici Srpskoj ne zaobilaze problemi koje ima cijela regija i koji su prisutni decenijama, te podsjetio da je prošle godine zabilježen pokušaj kriminalizacije klevete, kao i da je Klub novinara ranije imao inicijativu da se napad na novinare tretira kao napad na službeno lice koja nije dobila institucionalnu podršku.

Viši asistent na FPN Univerziteta u Banjaluci Borislav Vukojević, ocijenio je da je potrebno unaprijediti i prilagoditi obrazovni sistem za novinare u BiH. „Postoji i problem lažnih vijesti koje mnogi mediji nekritički preuzimaju i dalje prenose. Ipak, pozitivno je što se u skorije vrijeme formiraju mediji koji se bave medijima i ukazuju na problem lažnih vijesti“, rekao je Vukojević.

Istaknuto je da je za unapređenje medijskih sloboda i sigurnosti novinara u BiH potrebno zakonski definirati vlasništvo nad medijima te transparentne kriterije i procedure za finansiranje medija iz javnih budžeta. Pored toga, preporučeno je formiranje fonda za medijski pluralizam i programe na jezicima nacionalnih manjina, kao i potreba usklađivanja sudske prakse u FBiH i RS u procesuiranju slučajeva klevete.

Izvještaj „Indikatori nivoa medijskih sloboda i sugurnosti novinara“ je drugo istraživanje sprovedeno u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma za zagovaranje slobode medija i sigurnosti novinara na Zapadnom Balkanu“, koji implementiraju nacionalna udruženja novinara u BiH, Kosovu, Makedoniji, Srbiji i sindikat u Crnoj Gori. Ovaj izvještaj je nastavak polazne studije koja je detaljnije predstavila zakonodavstvo, socio-ekonomsku i političku situaciju u pogledu slobode medija i sigurnosti novinara i koja je identificirala ključne izazove i preporuke za novinarske asocijacije i ostale zainteresirane aktere.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest