Odbor za kulturu Vijeća Evrope traži od vlada članica da ojačaju status novinara

Odbor za kulturu Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope (PSVE) usvojio je nacrt rezolucije kojom se traži od evropskih vlada da učine više za zaštitu medijskih profesionalaca, da preispitaju i promijene zakone ako je potrebno, jer je sloboda medija “ključni preduslov za postojanje i razvoj demokratskog društva “.

Na sastanku koji je održan u Bukureštu 4. decembra 2017. godine, Odbor PSVE prepoznao je neizvjesnu prirodu novinarske profesije kao i prijetnje novinarskim vrijednostima i slobodama. Kao odgovor na aktuelno stanje, Odbor PSVE-a jednoglasno je usvojio nacrt rezolucije, u kome se od vlada država članica traži da preuzmu svoju obavezu da zaštite medijske profesionalce, da osiguraju slobodu izražavanja, zaštitu izvora i ukidanje nekažnjavanja u slučajevima napada na novinare.

Ukoliko je potrebno, države članice bi trebalo da “preispitaju svoje domaće zakonodavstvo koje se tiče statusa novinara u cilju identifikacije bilo koje oblasti koja treba biti ažurirana”, kao što je, kako se navodi u tekstu, uključivanje freelancera u radno zakonodavstvo za minimalnu platu.

Odbor PSVE-a je između ostalog prepoznao i da je status novinarstva i novinara danas pod velikim utjecajem promjenljivog digitalnog i ekonomskog razvoja, te je stoga Komisija pozvala vlade da ispitaju mogućnosti alternativnih načina finansiranja medija. Pored toga, rodna ravnopravnost u medijima istaknuta je u usvojenom tekstu kao prioritetan problem na kojem treba aktivno raditi.

Odbor za kulturu PSVE-a pozvao je i sindikate i novinarske organizacije da se prilagođavaju brzim promjenama u društvu i medijskom sektoru. Preporuke za sindikate i novinarske organizacije uključuju:

  • Promovisati članstvo, posebno među mladima i ženama
  • Promovisati mentorstvo za mlade novinare
  • Diversifikovati teme i polja obuke
  • Predstavljati sve novinare u kolektivnom pregovaranju i sporazumima
  • Uključiti i braniti prava freelancera.

Nacrt rezolucije i usvojeni tekst dostupan je na engleskom jeziku u cjelosti na linku:

http://website-pace.net/documents/19871/3306947/20171204-StatusJournalistsInEurope-EN.pdf/80000471-7f19-49b5-8186-0ca1b185fa8f

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest