Mediji imaju važnu ulogu u informisanju žena o njihovim pravima

Zenica, 27.10.2017.-“Mediji imaju važnu ulogu u informisanju žena i djevojčica o njihovim pravima. Nažalost, rijetki su medijski izvještaji koji nasilje u porodici tretiraju na edukativan način i koji promovišu i govore o pravima osoba koje su preživjele nasilje”, rekla je Lejla Heremić iz Udruženja “Medica” na radionici „Izvještavanje o temi rodno zasnovanog nasilja“, koja je danas održana u Zenici.

Na jednodnevnom treningu bilo je riječi i o tome kako unaprijediti uredničke politike u kontekstu izvještavanja o rodno zasnovanom nasilju, koji su oblici nasilja nad ženama i djevojčicama najzastupljeniji u BiH te šta su najčešći novinarski propusti u izvještavanju o ovom društvenom problemu.

Novinarka i aktivistica Milkica Milojević predstavila je zaštitne mehanizme koje propisuju zakoni o zaštiti od nasilja u porodici kao i najčešće stereotipe kao zamke u koje novinari upadaju prilikom izvještavanja o rodno zasnovanom nasilju. “Uloga medija je borba protiv stereotipa, otpakivanje pitanja nasilja kao društvenog problema u skladu sa profesionalnim standardima, što je i zakonska obaveza za novinare prema odredbama zakona o ravnopravnosti polova”, rekla je Milojević.

Izvršna direktorica Vijeća za štampu Ljiljana Zurovac, predstavila je dominantne medijske obrasce u pristupu temi rodno zasnovanog nasilja i ocijenila je kako je u velikom broju medijskih izvještaja primjetan senzacionalistički pristup ovoj temi. “Izvještavanje o nasilju nad ženama je posebna vrsta izvještavanja. Za razgovor sa ženama i djevojčicama koje su preživjele nasilje potrebna je posebna psihička priprema, dobro znanje o društvenom problemu rodno zasnovanog nasilja. Pored toga, važna je emparija i emotivna zrelost, kao i da osoba koja intervjuiše bude ženskog spola jer je tako lakše dobiti povjerenje i povezati se sa sagovornicom”, rekla je Zurovac.

PR iz Asocijacije XY Dajana Pašić predstavila je konkurs za novinarsku nagradu za istraživačke teme o rodno zasnovanom nasilju, koji je objavljen na web stranicama Asocijacije XY i Udruženja BHN.

Jednodnevni trening za novinare/ke, urednike/ce i blogere/ke, koji je okupio učesnike i učesnice iz medijskih kuća i nevladinih organizacija iz Zenice, Kaknja, Viteza i Travnika, kao i predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK te JU Centra za socijalni rad Zenica, održan je u okviru projekta „Isključimo nasilje – Mediji protiv nasilja nad ženama“, koji realizira Udruženje/udruga BH novinari uz podršku UN Women ureda u BiH i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida).

 

PREUZMITE PDF:

Priručnik za izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju – UN WOMEN

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest