Žene koje su preživjele nasilje uglavnom su prošle kroz sve faze kruga nasilja

Bijeljina, 21.10.2017.-“Novinari koji pišu o temi rodno zasnovanog nasilja moraju biti upoznati sa pojmom kruga nasilja, jer žene koje su preživjele nasilje najčešće su prošle sve njegove faze, uključujući prijetnje, manipulisanje djecom, emocionalno, ekonomsko i seksualno zlostavljanje, izolaciju, zastrašivanje te fizičko nasilje”, poručila je Radmila Žigić iz Fondacije “Lara” na radionici „Izvještavanje o temi rodno zasnovanog nasilja“, koja je danas održana u Bijeljini.

Na jednodnevnom treningu bilo je govora o institucionalnom i pravnom kontekstu koji tretira rodno zasnovano nasilje, kao i o etičkom i profesionalnom novinarskom pristupu izvještavanju o nasilju nad ženama i djevojčicama.

Ljiljana Zurovac i Milkica Milojević

Novinarka i aktivistica Milkica Milojević ocijenila je kako su rijetki medijski izvještaji koji nasilje nad ženama i djevojčicama tretiraju kao društveni problem. “Profesionalno izvještavati o problemu rodno zasnovanog nasilja znači izbjegavati stereotipe, predrasude i kliše crne hronike”, poručila je Milojević.

Izvršna direktorica Vijeća za štampu Ljiljana Zurovac, predstavljajući dominantne medijske obrasce u pristupu temi rodno zasnovanog nasilja, ocijenila je kako je u velikom broju medijskih izvještaja prisutno totalno pretjerivanje i narušavanje privatnosti samo da bi se naslovi bolje prodali. “Medijski sadržaji o temi rodno zasnovanog nasilja uglavnom se, nažalost, objavljuju tek kada dođe do krajnjih tragičnih rezultata dugogodišnjeg maltretiranja. Rijetki su edukativni sardžaji koji govore o prevenciji nasilja ili zakonskim sankcijama”, rekla je Zurovac.

PR iz Asocijacije XY Dajana Pašić predstavila je konkurs za novinarsku nagradu za istraživačke teme o rodno zasnovanom nasilju, koji je objavljen na web stranicama Asocijacije XY i Udruženja BHN.

Jednodnevni trening za novinare/ke, urednike/ce i blogere/ke, koji je okupio učesnike i učesnice iz medijskih kuća i nevladinih organizacija iz Bijeljine, Brčkog i Tuzle, kao i predstavnike policijske uprave Bijeljina, održan je u okviru projekta „Isključimo nasilje – Mediji protiv nasilja nad ženama“, koji realizira Udruženje/udruga BH novinari uz podršku UN Women ureda u BiH i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida).

 

PREUZMITE PDF:

Priručnik za izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju – UN WOMEN

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest