Podrška Posebnom izvještaju Institucije Ombudsmena o pravima novinara u BiH

Sarajevo, 30.08.2017.-Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari pozdravlja objavljivanje Specijalnog izvještaja o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini, koji je pripremila Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH i predstavila početkom ove sedmice u Sarajevu.

Ukazivanje Ombudsmena na veoma loš ekonomski položaj novinara, povećanje nasilja, uzmeniravanja i napada na novinare, kao i izostanak efikasne zaštite osnovnih ljudskih prava medijskih djelatnika, predstavljaju značajan doprinos snažnijem institucionalnom djelovanju u oblasti zaštite slobode medija, prava i sigurnosti novinara. U tom su kontekstu posebno važne preporuke Ombudsmena o mogućnosti definiranja napada na novinare kao zasebno kažnjivog djela u okviru krivčnih i zakona o javnom redu i miru u BiH, te isticanje potrebe stručnog usavršavanja sudija, tužitelja i policijskih službenika u vezi sa istragama i sankcioniranjem napada na novinare.

Članovi UO BH novinara podsjećaju kako više od decenije ukazuje na porast nasilja nad novinarima i pogoršanje medijskih sloboda u BiH, upravo zbog institucionalne šutnje i nekažnjivosti napadača, posebno u slučajevima kada su napadači na novinare visokopozicionirani javni funkcioneri i političari. Zbog toga članovi UO BH novinara očekuju da izvršna vlast na svim novima u BiH, te pravosuđe i policija prihvate i provedu preporuke Institucije ombudsmena, a u praksi osiguraju mnogo, mnogo efikasniju i profesionalniju zaštitu novinara i medijskih sloboda.

UO BH novinara izražava nadu da će Institucija ombusmena za ljudska prava nastaviti sa praćenjem medijskih sloboda i prava novinara u BiH i u narednom periodu, te prihvatiti dijalog sa medijskim i novinarskim asocijacijama o formiranju posebnog Ureda za medije unutar ove Institucije. U ovoj državi, u kojoj ključni politički faktori pa čak i institucije javne vlasti nastoje uspostaviti kontrolu nad medijskim prostorom, ombudsmen za medije bi mogao biti značajan faktor ukupnog mehanizma javnog nadzora u oblasti zaštite medijskih sloboda, uključujući i pravo građana na slobodno, objektivno i fer informisanje.

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest