ECPMF nudi pravnu pomoć novinarima koji rade u Evropi

Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF) prepoznaje fizičke prijetnje životu, sigurnosti i blagostanju novinarima i medijskim organizacijama kao ozbiljne probleme u mnogih evropskim zemaljama. Skorašnje akcije pojedinih vlada, koje su rezultirale usvajanjem zakona koji ograničavaju pravo na slobodu izražavanja i slobodu medija, ukazuju na potrebu za zagovaračkim aktivnostima protiv takvih zakona ili za unapređenje postojećeg zakonodavstva. Pojedinci novinari, blogeri, aktivisti, zagovarači slobode govora, nevladine organizacije i medijske kuće, naročito one koje djeluju u zemljama kojima upravljau restriktivnije vlade, mogu se susresti sa poteškoćama u pronalaženju pravne ekspertize i plaćanju adekvatne pravne podrške. Potrebu za pravnom ekspertizom mogu imati i organizacije koje prate rad vlada i parlamenata i koje raspravljaju o boljim zakonskim rješenjima.

ECPMF nudi pravnu podršku pojedincima i organizacijama koje se bave slobodom govora i koje djeluju u zemljama koje su geografski dio Evrope.

Na osnovu procjene ECPMF-a, takva podrška može se sastojati od:

  • Općih smjernica
  • Pristupa pravnim savjetima o relevantnom zakonu i strategiji
  • Spoljne pomoći (kao na primjer predaja predmeta sudu, praćenje sudskih podnesaka, usmeno zagovaranje)
  • Pristupa ekspertizama za kreiranje politike i zakona
  • Angažmanu u nacionalnim i međunarodnim parnicama (direktno ili indirektno).

 

Odbor za pravne poslove ECPMF-a će razmatrati svaku aplikaciju za podršku kako bi odlučio o odgovarajućem odgovoru.

Sva pitanja o pravu na pravnu podršku pri ECPMF moguće je poslati direktno na adresu [email protected].

Prilikom podnošenja zahtjeva za pravnu pomoć, od podnosioca zahtjeva se traži da potvrdi da je postupao i da će postupati u dobroj vjeri pridržavajući se zajedničkih evropskih novinarskih i etičkih standarda.

Radi izbegavanja nedoumica, ECPMF neče podržati standardne radne sporove ili bilo koji govor koji se može smatrati govorom mržnje ili podsticanjem na nasilje.

Pojedine pravne prijetnje, kao što su doživotna kazna zatvora ili zatvaranje medijske kuće, imaće prednost u razmatranju aplikacija za pravnu podršku pri ECPMF.

Detalji i formular za apliciranje

Kriteriji i upute za podnošenje zahtjeva za pravnu podršku

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest