EU pomaže BiH u promovisanju i odbrani ljudskih prava u medijima

Jahorina, 20. juli 2017. – “Unapređenje zaštite i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini moguće je samo uz široku saradnju aktera civilnog društva, medija i institucija vlasti”, zaključeno je jučer na Jahorini u okviru konferencije pod nazivom „Mediji za ljudska prava“. Konferencija je organizirana u okviru projekta “Mapiranje ljudskih prava u medijima iz perspektive građana, ranjivih grupa i medijske zajednice u BiH” koji finansira EU u vrijednosti oko 350.000 eura, a provodi Konzorcij koji čine BH novinari, Evropska federacija novinara i Centar za edukaciju ProEduca.

Konferencija je okupila više od 60 predstavnika organizacija civilnog društva, medija, državnih i entitetskih institucija vlasti, Ureda ombudsmena za ljudska prava, te akademske i medijske zajednice iz cijele BiH.

Projekat je fokusiran na uspostavljanje međusektorskih mreža i jačanju saradnje OCD, medija i institucija vlasti u promociji i zaštiti ljudskih prava, te njihovoj zajedničkoj edukaciji o EU standardima i politikama u oblasti ljudskih prava i demokratije.

Šef Operativnog odjela u Delegaciji Evropske unije u BiH Melvin Asin

Konferenciju je otvorio šef Operativnog odjela u Delegaciji Evropske unije u BiH, Melvin Asin koji je naglasio važnost osnaživanja saradnje između civilnog društva, građana, medija i institucija vlasti za promociju i zaštitu ljudskih prava.”Problemi različitih pritisaka sa kojima su suočene medijske kuće i novinari u BiH ne mogu biti odjednom riješeni, ali kroz ovakve projekte nastojimo dati svoj doprinos unapređenju stanja medija i novinara u BiH”, rekao je Asin.

Predrag Jović,  zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH, pozdravio je doprinos Evropske unije osnaživanju civilnog društva i unapređenju stanja ljudskih prava i položaja medija u BiH.”Siguran sam da će ovaj projekat imati potencijal da u narednom periodu odredi ključne prioritete i uspostavi platformu za praćenje i promociju ljudskih prava u BiH. Posebno je značajno što će projekat osnažiti saradnju između civilnog društva, medija i institucija vlasti, jer najbolje rezultate možemo postići samo saradnjom vladinog i nevladinog sektora u interesu javnosti“, rekao je Jović.

O ključnim aktivnostima projekta govorili su glavni istraživač na projektu Srđan Puhalo i generalna tajnica Udruženja BH novinari Borka Rudić. Najavljena je izrada jedinstvene metodologije za monitoring i istraživanje ljudskih prava u medijima, koja će omogućiti kreiranje Bijele knjige ljudskih prava, kao i razvijanje drugih internetskih alata za sustavno praćenje i javno prezentiranje slučajeva kršenja ljudskih prava novinara, svih drugih građana, a posebno ranjivih i marginaliziranih grupa.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest