Vijeće Evrope pozvalo zemlje članice da prepoznaju „pravo zvizdača“

U svojoj rezoluciji, a nakon preporuke usvojene 27. juna 2017, Parlamentarna Skupština Vijeća Evrope podstiče države članice da pruže „adekvatnu zaštitu zviždačima“ u cilju osnaživanja borbe protiv korupcije.

Evropska Federacija novinara (EFJ) pozdravila je ovu rezoluciju koja prepoznaje istraživačko novinarstvo kao „javno dobro“ i podstiče prepoznavanje i podršku kako bi se osigurao javnosti što bolji pristup informacijama.

„Drago nam je čuti stavove EFJ o ovom pitanju. Rezultati glasanja su impresivni: usvajanje je bilo gotovo jednoglasno, uz jedan uzdržan i jedan glas protiv, a oba iz Azerbejdžana“, rekao je generalni sekretar EFJ Ricardo Gutiérrez. Ovo pokazuje jedan zveliki pomak širom Evrope. Evropska Unija sada treba da slijedi isti put.“

Konkretno, rezolucija usvojena na osnovu izvještaja Gülsün Bilgehana (Turska, SOC) poziva nacionalne parlamente da:

  1. Prepoznaju „pravo zviždanja“ u svim slučajevima kada su informacije objelodanjene sa dobrom namjerom i u interesu publike.
  2. Definišu „pravo na zviždanje“ kao objektivni krijetrij za oslobađanje od krivične odgovornosti.
  3. Uvedu liniju za izvještavanje na nacionalnom niovu kako bi se omogućilo zviždačima da prijavljuju informacije na povjerljiv ili anoniman način.
  4. Razmotre mogućnost uključivanja parlamentarnih istražnih komisija ili nacionalnog ombudsmena, ako takvo tijelo postoji, u rad nacionalnog parlamenta.

Usvojena je i Preporuka 2016(2017)1 kojom Skupština poziva na procjenu usklađenosti već postojećih nacionalnih zakonskih odredbi o zaštiti zviždača sa Preporukom CM/Rec(2014).

EFJ je već mjesecima lobirao da podstakne Evropsku komisiju na razmatranje direktive koja bi garantovala dalekosežnu zaštitu zviždača u zemljama članicama EU.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest