Saopćenje o Javnim RTV servisima u BiH

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari poziva zastupnike u oba doma Parlamentarne skupštine BiH da se hitno uključe u rješavanje pitanja finansijskog opstanka Javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine, koji se nalaze pred finansijskim kolapsom i mogućnošću potpunog prestanka emitirnja programa BHRT–a. Na međunarodnoj konferenciji, održanoj nedavno u Sarajevu, blizu 100 medijskih profesionalaca, stručnjaka za slobodu izražavanja i vrijednosti sistema javnog emitiranja zatražili su efikasniji angažman bh. vlasti na stvaranju pretpostavki za stabilno funkcioniranje profesionalnog, politički nezavisnog i finansijski održivog PBS u BiH.

U tom kontekstu, UO BH novinara javno upozorava na neprimjeren zahtjev zastupnika u Parlamentu BiH za monitoring medijskih sadržaja centralnih informativnih emisija BHRT, RTRS i RTVFBiH, koji je ispostavljen Regulatornoj agenciji za komnukacije, sa namjerom da se o rezultatima monitoringa raspravalja u državnom Parlamentu.

Upravni odbor BH novinara nagašava kako je reguliranje medijskih sadržaja isključiva nadležnost novinarske profesije i nezavisnih medijskih institucija – u ovom slučaju Regulatorne agencije za komunikacije, koja ima mandat za provjeru ispunjavanja uvjeta izdavanja dozvole i praćenje primjene etičkih standarda u elektronskim medijima, definiranih Kodeksom o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. Nadležnost u ovoj oblasti imaju i Programski savjeti javnih emitera, kao i urednički kolegiji, čiji se rad i djelovanje moraju zasnivati na standardima profesionalnog novinarstva i biti lišeni političkih, nacionalnih ili drugih interesa.

Budući da Regulatorna agencija za komunikacije već provodi monitoring informativnog progama javnih emitera, te da odavno najavljuje njegovo objavljvanje, UO BH novinara poziva Agenciju da hitno publikuje rezultate monitoringa, kako bi se zaustavile političke, medijske i druge manipulacije utvrđenim nepravilnostima u djelovanju entitetskih javnih emitera. Motiv javnog manipuliranja još neobjavljenim rezultatima monitoringa nisu nastojanja političke i druge javnosti u BiH da se javni servisi vrate svojoj izvornoj misiji i radu u interesu javnosti, već pokušaj njihove političke destrukcije, te direktno kršenje prava građana na slobodu informisanja i pristup nezavisnim, profesionalnim i raznovrsnim izvorima informacija.

Upravni odbor BH novinari

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest