Nils Muižnieks pozvao bh. vlasti da osude i procesuiraju napade na novinare

Sarajevo, 16.06.2017.-Povjerenik za ljudska prava Vijeća Evrope Nils Muižnieks boravio je u četverodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Fokus njegove posjete bili su problemi koji se tiču tranzicijske pravde i slobode medija.

Muižnieks je izrazio svoju zabrinutost zbog različitih pritisaka na novinare, kao što su tužbe za klevetu kojima se novinari žele utišati ili spriječiti da izvještavaju o važnim temama od javnog interesa, kao što je suočavanje sa prošlošću, korupcija i organizovani kriminal.

Fizički napadi na novinare i prijetnje rijetko bivaju istražene i procesuirane od strane tužilaštava i čini se kako ovakva kršenja prava novinara dobijaju opravdanje i afirmaciju od strane jednog dijela populacije. Komisionar je izrazio zabrinutost zbog podatka istraživanja koja pokazuju da 24% ispitanih građana RS-a i 6% u FBiH opravdavaju nasilje prema novinarima.

“To je neprihvatljivo i klima u kojoj novinari rade mora da se mijenja. Pozivam vlasti da istraže i procesuiraju sve zločine prema novinarima, a političke lidere da nedvosmisleno osude nasilje prema novinarima koji imaju nezamjenjivu ulogu u osiguravanju transparentnosti i vladavine zakona”, poručio je povjerenik Muižnieks. Istovremeno, novinari međusobno moraju raditi na jačanju samoregulacije, promovisanju etičkog novinarstva i osiguravanju poštivanja profesionalnih standarda struke.

Muižnieks je naglasio potrebu koju BiH ima za kvalitetnim, nezavisnim, pluralnim i adekvatno finansiranim javnim medijskim servisom. Izrazio je i svoju zabrinutost zbog aktualne situacije u kojoj se BHRT nalazi na rubu kolapsa. Pozvao je bh. vlasti da pronađu rješenje za održivo finansiranje BHRT-a kroz konstruktivnu diskusiju o reformama koje su potrebne javnom servisu, kao i pluralizmu i transparentnosti bez kojih demokratsko društvo ne može da funkcioniše na pravi način.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest