1. i 2. februar 2017 – Evropska federacija novinara (EFJ) i Evropska radio-difuzna unija (EBU) održali su niz sastanaka sa članovima Evropskog parlamenta (EP) na kojima je bilo govora o nužnosti za podrškom javnim medijskim servisima i neovisnom novinarstvu u zemljama koje pristupaju EU. Nedostatak finansijske neovisnosti, zastarjela tehnologija, kao i povećana politička kontrola, ne samo u Mađarskoj i Poljskoj, nego i u drugim zemljama koje pristupaju EU, utiču na kompatibilnost javnih medija. Od svih balkanskih zemalja samo su Srbija i Makedonija u potpunosti digitalizirale svoju produkciju, iako još uvijek imaju većinu svojih proizvoda u analognom formatu. Potreba za finansijskom potporom je hitna jer bi se finansijski pritisci mogli negativno odraziti na neovisnost javnih emitera.

EFJ i EBU su upozorili zastupnike u EP o važnosti podrške EU za javne servisena na Zapadnom Balkanu, prije nego što dođu do tačke sa koje nema povratka. Nažalost, suočeni s previše izazova i sa značajno ograničenim sredstvima na raspolaganju, postojeći javni medijski servisi – koji jesu važan element demokratije – ne uspijavaju u svojim naporima da se transformišu u istinske građanske servise i kontinuirano slabe.

U 2013. i 2014. godini EBU je pokrenuo na Balkanu uspješan medijski projekat koji je obezbijedio javnim servisima neophodnu obuku i asistenciju. EBU, EFJ i IFJ su udruženo aplicirali za novi projekat pri Generalnom direktoratu za proširenje (DG Enlargement).

Članovi Evropskog parlamenta Ulrike Lunacek (zeleni, Austrija), Tanja Fajon (socijaldemokrati, Slovenija), Eduard Kukan (pučani, Slovačka), Cristian Preda (pučani, Rumunija), Knut Fleckenstein (socijaldemokrati, Njemačka) i Ivo Vajgl (liberaldemokrati, Slovenija) saglasni su oko krucijalne uloge koju imaju javni emiteri u vrijeme konstantnog plasiranja dezinformacija, senzacionalizma i govora mržnje. Oni služe kao važna platforma koja javnosti može pružiti kredibilne i nepristrasne informacije.

Nakon sastanaka sa direktoricom EFJ Renatom Schroeder te predstavnicima EBU Christelom Gossens, Borisom Bergantom i Radkom Batchevom, članovi EP odlučili su uputiti zajedničko pismo komesaru odgovornom za proširenje Johannesu Hahnu, kojim bi podsjetili na važnost podrške javnim medijima na Balkanu.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest