BHN Klub novinara Banjaluka danas je Ministarstvu pravde Republike Srpske predao zvaničnu inicijativu za izmjenu i dopunu Krivičnog zakona Republike Srpske.

Inicijativa predviđa uvođenje novog krivičnog djela za napad na novinare, a podnesena je u skladu sa ranijim najavama Kluba novinara da će tražiti da se napad na zaposlene u medijima, u vezi sa objavljivanjem novinarskih poslova, kao i slobodne novinare (freelancer) procesuira, odnosno na sudu tretira, kao napad na službeno lice.

Za novo krivično djelo napada na novinare, između ostalog, predviđena je kazna i do osam godina zatvora.

Ko napadne ili ozbiljno prijeti da će napasti novinara ili lice koje pomaže novinaru u vršenju novinarskog posla kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Ukoliko počinilac novinaru nanese tešku tjelesnu povredu ili mu zdravlje teško naruši, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

U posljednjih nekoliko godina zabilježen je porast broja napada na novinare. Prema podacima Linije za pomoć novinarima u BiH, u periodu od 2006 -2016 godine, na novinare je izvršeno više od 70 krivičnih djela, te samo u 20% slučajeva su počiniocima izrečene sankcije. Više od 45% napada na novinare i prijetnji nikada nisu istraženi ili se “arhiviraju” zbog navodne nemogućnosti utvrđivanje identiteta počinioca.

S obzirom da je sloboda izražavanja zagarantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Republike Srpske, novinari moraju dobiti bolju pravnu zaštitu u vršenju svog poziva. To bi djelovalo preventivno, sprečavajući neke od potencijalnih napada kojih je sve više.

Očekujemo od Ministarstva pravde, odnosno radne grupe za izradu novog Krivičnog zakona RS da uvaži argumente medijske zajednice i prihvati inicijativu Kluba novinara Banjaluka.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest