Sarajevo, 06.12.2016 – Konferencija “Jačanje uloge NVO sektora u izbornom procesu u BiH” okupila je u hotelu Bosnia u Sarajevu predstavnike organizacija civilnog društva koji su diskutovali o saradnji NVO sektora sa institucijama u izbornom procesu.

Predstavljajući rezultate ispitivanja javnog mnijenja i monitoringa predstavljanja kandidata u medijima u vrijeme predizborne kampanje, Adnan Huskić iz Centra za izborne studije naglasio je važnije probleme sa kojima se suočava izborni proces u BiH.

“Evidentni su problemi izbornog procesa u BiH. Samo neki od njih su izuzetno veliki broj nevažećih listića, kao i šture i neupotrebljive informacije koje dolaze iz Centralne izborne komisije tokom izbornog procesa. Pored toga, ispitivanje javnog mnijenja pokazalo je da postoji građansko nepovjerenje u sam proces kao i iskrivljena percepcija tog procesa kod građana”, rekao je Huskić.

U okviru skupa govorilo se i o iskustvima NVO sektora u izbornim procesima u BiH i regiji, kao i o naučenim lekcijama i izazovima. Istaknuto je da se NVO trebaju više fokusirati na unapređenje integriteta izbornog procesa u BiH kao i na vraćanje građanskog povjerenja u izborni proces koji je u BiH u odnosu na zemlje regiona na najnižem nivou. Konferenciju je organizirao Centar za izborne studije u partnerstvu sa Fondacijom Heinrich Boell.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest