Sloboda govora – otvorenost za jednako i slobodno društvo

Kada se prostor za demokratsko djelovanje smanjuje sloboda govora i pristup informacijama su važniji nego ikad. Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Civil Rights Defenders sa zadovoljstvom najavljuje 250. godišnjicu Zakona o slobodi štampe u Kraljevini Švedskoj – prvog zakona u svijetu koji podržava slobodu informacija i slobodu štampe.

U svrhu obilježavanja ove godišnjice Ambasada Švedske i Civil Rights Defenders organizovat će diskusiju i izložbu koje će se održati 1. decembra 2016 u 11:00 sati u Mediacentru u Sarajevu tokom kojih će švedski ambasador, g. Anders Hagelberg i programski direktor Civil Rights Defenders za Zapadni Balkan g. Goran Miletić, uputiti riječi dobrodošlice.

«Informacije su veoma koristan alat za promjenu. Otvoreno društvo sa pristupom informacijama i slobodom govora ima potencijal za promjenu, ono građanima i građankama nudi priliku da pozivaju vlastodršce na odgovornost – razvoj se može kretati prema društvu koje je više jednako i pravedno», rekao je ambasador Anders Hagelberg.

Okrugli stol će ugostiti novinara i eksperta za slobodu informacija g. Staffan Dahllöf iz Kraljevine Švedske, te ugledne članove medija u Bosni i Hercegovini kako bi razgovarali o slobodi izražavanja i prava na pristup javnim dokumentima. Među govornicima i govornicama iz Bosne i Hercegovine će biti ekspert za slobodu informacija g. Mehmed Halilović, istraživačka novinarka gđa Selma Učanbarlić iz Centra za Istraživačko Novinarstvo, novinarka gđa Vildana Selimbegović iz Oslobođenja, te Koordinator za reformu javne uprave, g. Dragan Ćuzulan.

Civil Rights Defenders i partnerske organizacije bilježe negativne trendove u okviru medijskih sloboda u regiji. Tokom 2016. godine u Bosni i Hercegovini je povećan broj prijetnji i napada na novinare. «Sloboda izražavanja nije važna sama zbog sebe niti zbog razvoja demokratije, ona pospješuje i sva ostala ljudska prava», rekao je Goran Miletić, direktor Civil Rights Defenders.

Diskusija će se fokusirati na slobodu štampe i slobodan pristup informacijama, naglašavajući šta ove slobode predstavljaju za Švedsku danas i kako se slične prakse mogu primjeniti u Bosni i Hercegovini. Analizirajući švedsku praksu govornici će pronalaziti rješenja za specifične izazove sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava po pitanju slobode informacija. Pri tom će se obratiti pažnja na prošlost, sadašnjost i budućnost države. Izložba u Mediacentru će prikazati nastajanje Zakona o slobodi štampe, kao i inovacije, događaje te ljude koji su oblikovali slobodu izražavanja u Švedskoj od kasnog petnaestog stoljeća do danas. 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest