Poziv za dostavu projektnih prijedloga za nevladine  grassroot organizacije u sklopu projekta Media Circle

Broj ugovora IPA/2013/332-758 u sklopu IPA Civil Society Facility (EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI)

Objavljujemo poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu projekta MEDIA CIRCLE, sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, za nevladine grassroot organizacije u jugoistočnoj Europi (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Rumunjska i bivša jugoslavenska Republika Makedonija). Rok za dostavu prijava je 23.septembar, 2016. u 16.00 CET.

Daljnje informacije za Prijavu:

Upite šaljite elektroničkom poštom/e-mailom na [email protected] i [email protected] do 12.septembra, 2016.

Prijave se MORAJU poslati elektroničkom poštom/e-mailom [email protected] [email protected], do23.septembra, 2016. u 16.00 CET. U predmet prijave/e-maila stavite sljedeće: Project proposal under the call for sub-granting advocacy grassroot NGOs – MEDIA CIRCLE, IPA/2013/332-758 under IPA Civil Society Facility (EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI).

Za više detalja pogledajte Upute ovog poziva te Obrazac prijave koje možete pronaći ovdje:

$11.      Upute za prijavitelje/aplikante

$12.      Obrazac prijave

$13.      Osnov za kreiranje kampanje – MCI izvještaj (http://integrityobservers.eu/UserDocsImages/MCI-2015-ENG.pdf)

$14.      Više o projektu na sajtovima: Integrity Observers ( http://integrityobservers.eu/default.aspx?id=443) i Fairpress.eu

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest