Klub novinara Banja Luka pozdravlja preporuke Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u BiH i njhovu odluku da izrade analizu opravdanosti uvođenja novih krivičnih djela zbog efikasnije zaštite novinara na radnim zadacima i evidentiranje takvih djela prema novinarima.

 Preporuke Ministarstva pravde predstvaljaju pozitivan znak kad je riječ o medijskim slobodama i zaštiti novinara u BiH i nagovještavaju aktivnije djelovanje državnih institucija u ovoj oblasti.

 Na sjednici održanoj 7. jula u Sarajevu, Savjet ministara BiH je, pored prihvatanja preporuka, zadužio Ministarstvo pravde da pripremi Izvještaj o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u skladu sa zaključcima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH donesenim na zasjedanju u februaru 2016.

Podsjećamo da je i Klub novinara Banjaluka, koji djeluje u okviru Udruženja BH novinari, prije dvije godine pokrenuo kampanju za izmjene Krivičnog zakona RS, kojim bi napad na novinara na radnom zadatku bio tretiran kao napad na službeno lice. Saradnja sa institucijama je neophodna kako bi novinari mogli da obavljaju svoj posao bez straha. Podsjećamo da su posljednjih godina novinari, snimatelji i fotoreporteri na terenu često meta verbalnih, ali i fizičkih napada na koje smo reagovali i tražili adekvatnu reakciju nadležnih institucija.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest