Udruženje/ udruga BH novinari upućuje javni protest članovima Upravnog odbora BHRT zbog donošenja odluke o privremenoj obustavi produkcije programa ovog javnog servisa nakon 30. juna 2016. godne.

Zahtijevamo hitno povlačenje ove odluke i donošenja drugih mjera za spašavanje BHRT od finansijskog i programskog kolapsa. Te mjere podrazumijevaju odgovorno, profesionalno i zakonito djelovanje Upravnog odbora koje će uključivati formiranje kriznog menadžmenta ili privremene uprave BHRT, te pokretanje zakonskih procedura za neodložnu i prinudnu naplatu dugovanja od RTRS i RTV Federacije BiH.

UO BH novinara podsjeća kako su članovima 18. i 23. Zakona o Javnom RTV Sistemu jasno utvrđeni načini naplate i raspodjele RTV takse, sa precizno definiranim obavezama i dogovornošću Odbora Sistema, koji čine članovi upravnih odbora pojedinačnih javnih emitera. Budući da je dug za RTV taksu i druge usluge prema BHRT narastao na 25 miliona maraka, sasvim je jasno kako je on posljedica višegodišnjeg kršenja Zakona o Javnom RTV sistemu, iza kojeg stoje upravni odbori sva tri javna emitera i njihova poslovodstva.

Ipak, najveći dio političke i zakodavne odgovornosti snosi Parlament BiH i Vijeće ministara BiH, čiji su se zvaničnici i nadležni službenici godinama poigravali stanjem u BHRT kao ping – pong lopticom, bez imalo odgovornosti i bez ikakvih obaveza prema činjenici da je konačna uspostava PBS na nivou države jedan od uvjeta za pristupanje BiH procesu EU integracija. Svojim (ne) činjenjem, blokadama u razmatranju važnih pitanja i donošenju odluke o uspostavi Korporacije, skretanjem važnih akcija na priču o podjeli BHRT, hrvatskom kanalu, različitim i nefunkacionalnim sistemima naplate RTV takse ili generirajući neke druge probleme, doveli ste ovaj medij u apsurdnu poziciju, a građane BiH pred mogućnost uskraćivanja prava na informisanje putem državnog javnog servisa.

Svi vi zajedno, cijenjena gospodo, uključujući i Ured viskog predstavnika, Ured specijalnog predstavnika EU u BiH i Regulatornu agenciju za komunikacije, stojite iza prijetnji gašenju BHRT. U ciljanom finansijskom uništenju BHRT nema „nevinih“, svi ste vi, svjesno kršeći Zakon o PBS ili zatvarajući oči pred nezakonitim postupanjem, doveli BiH na dno ljestvice evropskih zemalja u oblasti funkcioniranja sistema javnog emitiranja.

UO BH novinara daje rok od 7 dana UO BHRT, kao i svim članovima Odbora Sistema da izađu sa planom rješavanja finansijske krize u BHRT, formiranja kriznog menadžmenta i plana naplate duga za RTV taksu i usluge od RTRS i RTV FBiH. Također, u narednih deset dana zahtijevamo od Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH donošenje odluke o naplati RTV takse putem telekom operatera do kraja 2016. i paralelnom izradom studije o dugoročnom i stabilnom sistemu finansiranja PBS u BiH. 

U protivnom, BH novinari će pokrenuti pitanje pojedinačne i kolektivne krivične odgovornosti za finansijsko uništenje BHRT, a građane pozvati na protestna okupljanja pred RTV Domom u Sarajevu i građansku odbranu postojanja javnog servisa emitiranja na nivou države BiH.

Upravni odbor BH novinara

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest