Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari zahtijeva od Vijeća ministara BiH i nadležnog Ministarstva prometa i komunikacija da pitanje naplate RTV takse i osiguranje stabilnog i dugoročnog finansiranja javnih servisa u Bosni i Hercegovini odvoje od višegodišnje političke rasprave o formiranju nacionalnih kanala unutar sistema javnog informiranja. 

Za profesionalnu novinarsku i medijsku zajednicu neprihvatljiva je podjela javnih medija na nacionalnoj osnovi, fokusiranje na samo jedan jezik i jedan narod u višenacionalnoj, multikulturalnoj i višejezičnoj državnoj zajednici ravnopravnih naroda i građana. Takva praksa protivna je i sadašnjim zakonima o javnom sistemu i servisima u BiH, čije su odrebne kreirane u skladu sa najvišim evropskim standardima zaštite prava na slobodu izražavanja i informiranja, kao i prava na dostupnost informacija svim narodima i građanima. Ti su standardi na najbolji način zaštićeni kroz postojeća zakonska rješenja, a njihovo poštivanje i primjena u praksi obvezujući su podjednako za državne i entitetske vlasti i javne servise kao dio vladavine prava i očuvanja demokratskih vrijednosti u javnom medijskom prostoru.

UO BH novinara ocjenjuje također kako je nedopustivo da se na brzinu i olako poseže za izmjenama Zakona o javnom RTV servisu BiH radi formiranja tri nacionalna kanala unutar krovne javne RTV na osnovu “teza” zamjenika ministra komunikacija, koje ne samo da su u suprotnosti sa evropskom praksom djelovanja javnih medija, već ne sadrže ni minimum stručnih, tehničkih i finansijskih uvjeta izvedivosti ovog političkog eksperimenta.  

Posebno zabrinjava činjenica da je najviši organ izvršne vlasti u BiH – Vijeće ministara BiH podleglo političkim zahtjevima HDZ BiH i prihvatilo izmjene Zakona, a da prethodno nije ispunjena “evropska agenda” i jedan od uvjeta pridruživanja BiH zemljama Evropske unije – a to je stvaranje pretpostavki za djelovanje politički nezavisnog, profesionalnog i finansijski stabilnog sistema javnog emitiranja. 

Budući da sam predlagač u obrazloženju izmjena Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu BiH konstatira kako u “sadašnjem analognom sistemu emitiranja i postojećim tehničkim uvjetima nije moguće emitirati program na ovakav način”, to jest na tri odvojena kanala, UO BH novinara zahtjeva od Vijeća ministara i Ministarstva prometa i komunikacija BiH da hitno povuku ovaj prijedlog iz javne rasprave, te da se fokusiraju na traženje rješenja za  stabilan sistem ubiranja RTV takse i dosljednju provedbu postojećeg Zakona o javnom RTV servisu na nivou države, koja uključuje potpuno provođenje digitalizacije i formiranje Korporacije javnih emitera u BiH.

Upravni odbor BH novinari 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest