Konferencija o primjeni Zakona o zaštiti od klevete održaće se sutra 30.11.2015. u hotelu Bosna u Banjaluci sa početkom u 9,30 sati, u organizaciji Udruženja/udruge BH novinari. Konferencija se održava sa ciljem unapređenja primjene Zakona o zaštiti od klevete u skladu sa poštivanjem i zaštitom prava na slobodu izražavanja, a u kontekstu  primjene člana 10. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljenih sloboda.

 U BiH  mediji se suočavaju sa velikim brojem tužbi za klevetu – u posljednjih 10 godina prosječno 100 tužbi na godišnjem nivou i najviše kod sudova u Sarajevu. Također, različiti su kriteriji koje primjenjuju sudovi u Federaciji i RS, zbog čega će se na konferenciji predložiti harmonizacija zakona o zaštiti od klevete i ujednačavanje sudskih praksi u oba entiteta i u Brčko distriktu. Biće predloženo i osnivanje fonda za odbranu novinara i urednika pred sudovima. Konferencija će okupiti 40 novinara, urednika, medijskih eksperata, advokata, predstavnika državnih institucija, ambasada i stranih organizacija.

Teme o kojima će se diskutovati na konferenciji su:  deset godina primjene Zakona o zaštiti od klevete – iskustva i naučene lekcije; pravosuđe i Zakon o zaštiti od klevete: primjena člana 10. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz procesuiranje slučajeva klevete; odbrana novinara pred sudovima/izazovi parničnog postupka; advokati i efikasna priprema izdavača/novinara/urednika za odbranu od optužbi za klevetu; Zakon o zaštiti od klevete iz ugla novinara: uticaj velikog broja tužbi za klevetu na slobodu izražavanja i svakodnevni rad novinara; prepruke za unapređenje primjene Zakona o zaštiti od klevete. Konferencija se održava uz finansijsku podršku Ambasade SAD u BiH.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest