»Internacionalizacija« problema koje imaju novinari u BIH

borka 3STRASBOURG – Generalna sekretarka Udruženja BH novinari Borka Rudić izjavila je u razgovoru u Strasbourgu, gdje učestvuje u radu velike konferencije Savjeta Evrope o slobodi izražavanja, da je ovo udruženje detaljno upoznalo relevantne međunarodne organizacije o situaciji u BiH da bi se na neki način “internacionalizovali” problemi koje imaju novinari u BiH.

Govoreći o  utiscima dosadašnjeg toka konferencije, rekla je da se ovdje mnogo više nego do sada govori o zaštiti novinara i sprečavanju svih oblika nasilja nad slobodom izražavanja i pravima novinara u zemljama članicama Savjeta Evrope.

– Za nas je to veoma bitno jer u Udruženju BH novinari imamo podatke koji govore da pravosudne i državne institucije nisu aktivne u pogledu zaštite novinara, istraživanja svih napada i prijetnji novinarima na način da su procesuirani oni koji upućuju prijetnje ili krše prava novinara, a s druge strane da ne postoji svijest o odgovornosti države za zaštitu prava novinara i medijskih sloboda –  smatra Rudić.

Drago joj je što će predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH danas govoriti na konferenciji  o ovoj temi, jer je Udruženje BH novinari uspostavilo saradnju s ovim ministarstvom upravo na toj osnovi da bi vidjeli šta mogu uraditi zajedno da bi se istražili i procesuirali svi slučajevi kršenja prava na slobodu izražavanja i napadi na novinare.

Rudić naglašava da su sve međunarodne organizacije detaljno upoznate  o stanju u BiH i BH novinari su gotovo u svakodnevnoj komunikaciji s predstavnicima Savjetaa Evrope, njegovog Direktorata za medije i ljudska prava, s OSCE-om, Evropskom unijom, Reporterima bez granica…, a sve s ciljem da se problemi koje imaju novinari u BiH “internacionalizuju” i da putem različitih diplomatskih aktivnosti ove organizacije izvrše pritisak na bh. vlasti da još više poštuju pravo na slobodu izražavanja i nezavisnost medija.

– Ove smo godine prvi put uspjeli da naše podatke ujedinimo s podacima koje ima Ministrstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH te da se ti izvještaji o napadima na novinare tretiraju kao izvještaji tih institucija – naglasila je.

Savjet ministara BiH je prihvatilo izvještaj, a Rudić smatra da će se sada razvijati kapaciteti da se zajedno prave godišnji pregledi kršenja prava na slobodu izražavanja.

Na konferenciji u Strasbourgu se dosta govorilo o problemu uticaja poslovnih interesa na kontrolu medija. U vezi s tim Rudić podsjeća da je Udruženje BH novinari još prije tri godine, upravo uz pomoć Savjeta Evrope, pokrenulo tu priču o transparentnosti vlasništva i medijskom pluralizmu, odnosno sprečavanju koncentracije vlasništva u BiH, budući da nemamo ni zakon o transparentnosti vlasništva i medijskom pluralizmu, niti pravila koja bi spriječila koncentraciju medija u rukama jednog vlasnika.

– Ti su razgovori bili dosta uspješni. Mi smo čak uspjeli da dobijemo pomoć eksperata Savjeta Evrope za transparentnost vlasništva i na bazi toga nastala je ideja da se radi na zakonu o transparentnosti vlasništva i zakona o transparentnosti oglašavanja. To su zakoni koji nedostaju u zakonskom okviru za rad medija u BiH – navela je Rudić.

Istaknula je da je ta transparentnost jako važna i zbog stvari o kojima se govori na konferenciji u Strasbourgu u smislu da se zna ko stoji iza određenog medija, ko stoji iza uređivačke politike, na koji način se interesi vlasnika plasiraju kroz medijske sadržaje… Zato je važno donijeti zakon koji će na neki način razdvojiti interese vlasnika od medijskih sadržaja, političkog uticaja, povezanosti vlasnika s različitim političkim i ekonomskim lobijima, koji onda zbog tih svojih obaveza vrše strahovit pritisak na novinare i traže da piše u interesu lobija, a ne cjelokupne javnosti.

Takođe je ukazala da je važno imati javno publikovan registar elektronskih medija koji je dostupan svim građanima, te javno publikovan registar online i štampanih medija.

– Imamo veliki broj portala u BiH koji posluju na način da se ne zna ni ko je vlasnik, ni ko je urednik, niti kako se finansira ili gdje mu je sjedište. A u ovoj situaciji kada se sve više govori o korištenju interneta za terorističke aktivnosti, kada se određeni mediji ili portali zloupotrebljavaju za takve aktivnosti ili su žrtve terorističkih aktivnosti, veoma je važno da u BiH napravimo reda u tom pogledu – zaključila je Rudić.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest