altKlub novinara Goražde održao je danas Izbornu skupštinu na kojoj je za predsjednika Kluba izabran novinar Hasan Gabela, a za sekretara Kluba Mirela Terović. Za Upravni odbor Kluba novinara izabrani su Benun Šapčanin, Elvira Aganović,  Slavko Klisura, Alen Bajramović i Rasim Bosno. Nakon Izborne skupštine novinari su održali debatu o aktuelnim problemima novinara u Bosansko-podrinjskom kantonu. Tokom debate novinari su se složili da je neophodno raditi na novinarskoj solidarnosti, jačanju Kluba novinara, edukaciji novinara ali i edukaciji predstavnika lokalne vlasti koji se prema lokalnim javnim medijima odnose na neprimjeren način. Istaknuto je da je neophodan intenzivniji dijalog sa lokalnim vlastima kako bi se smanjio pritisak na lokalne medije i da se poboljša položaj novinara u ovoj regiji.

Predloženo je da Klub novinara uradi analizu medijske slike regije Goražda i da se na osnovu te analize napravi plan rada Kluba novinara Goražde. Novinari su se složili da je sve izraženiji problem autocenzure i da je zbog toga neophodno ojačati Klub novinara i raditi na stvaranju jakog medijskog sindikata kako bi se novinarima pružila podrška i zaštita.

Dogovoreno je da se Klub novinara u skorom periodu registrira na lokalnom nivou i predloženo da se naredna sjednica Upravnog odbora Udruženja BH novinari održi u Goraždu.

Debata je realizovana zahvaljujući finansijskoj podršci Norveške ambasade.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest