Završen Prvi modul Novinarske akademije 2015

akademija2015-diplomestudentiSvečanom dodjelom diploma u Hotelu Aquareumal Fojnica, 8. jula je završen Prvi modul Novinarske akademije  o temi «Diversity reporting-Izvještavanje o manjinskim i ranjivim grupama“ .

Tokom četvorodnevnog programa namijenjenog studentima/cama novinarstva, preko dvadeset polaznika/ca Akademije sa univerziteta iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva, Mostara, Banje Luke i Tuzle, imali su priliku steći znanja o tehnikama i metodama medijskog istraživanja i izvještavanja o pravima i potrebama manjinskih i ranjivih grupa.

„S obzirom na činjenicu da studenti/ce nisu imali dovoljno prethodnih znanja o diversity reportingu, niti su se na svojim fakultetima, izuzev Univerziteta u Istočnom Sarajevu, serioznije bavili ovom temom, veoma sam zadovoljna njihovom otvorenošću i spremnošću da od predavača usvoje potrebna znanja. Drago mi je i što su izrazili spremnost da, kada postanu novinari, više izvještavaju o ovim grupama,  te njihove teškoće marginaliziranih pokušaju sagledati iz njihove – skrajnute pozicije“, kazala je Borka Rudić, generalna tajnica BH Novinara

Rudić je naglasila da Udruženje pokušava osigurati stalne izvore finansiranja Akademije kako bi u narednim godinama polaznici, studenti i novinari, mogli imati stalni program praktične edukacije, fokusiran na individualni i rad grupama, u cilju sticanja novinarskih vještina i praktičnih znanja kakva im se ne nude u okviru formalnog obrazovanja.

„Budući da na fakultetu veoma malo govorimo o izvještavanju o manjinskim i ranjivim grupama, odnosno diversity reportingu, izuzetno mi je drago što sam imala priliku biti polaznica Novinarske akademije 2015. Smatram da kao budući novinari i komunikolozi moramo naučiti kako izvještavati o ovim grupama bez stereotipa i diskriminacije, te koju terminologiju trebamo koristiti da se ne desi da ih nenamjerno povrijedimo “, istakla je Matea Jevrić, studentica novinarstva iz Mostara

Jedna od predavačica posljednjeg dana prvog modula Akademije, Kristina Ljevak, slobodna novinarka iz Sarajeva, iskazala je zadovoljstvo otvorenošću, komunikativnošću i zainteresovanošću polaznika/ca, te istakla kako je veoma važno steći znanja i vještine potrebne za izvještavanje o manjinskim i ranjivim grupama.

„Moje iskustvo i iskustvo mojih kolega potvrđuju neophodnost ovog vida edukacije, budući da se na fakultetima češće može uočiti nerazumijevanje i izostanak etičkog pristupa izvještavanju o ovim grupama, nego na toleranciju, dok je praktični rad na posljednjem mjestu. Činjenica je i da su najbolji/e novinari/ke znanja i vještine o ispravnom, profesionalnom i objektivnom izvještavanju usvojili upravo na ovakvim edukacijama“, istakla je Ljevak.

Novinarsku akademiju 2015. godine su organizovali BH Novinari u okviru regionalnog projekta „ Promovisanje slobode izražavanja, informisanja i slobode medija u Jugoistočnoj Evropi, uz finansijsku podršku Vijeća Evrope i Vlade Kraljevine Norveške.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest