Proces prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje nije počeo do rokakoji je propisan Međunarodnim sporazumom i koji se primjenjuje na globalnom nivou (17.06. 2015.). Nažalost, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi koja nije ni počela da realizuje proces digitalizacije. Gledaoci koji program prate putem zemaljske mreže od sada će imati manji broj kanala i lošiju sliku, a došlo je i do gašenja prvog predajnika zbog ometanja signala iz susjedne zemlje.

Regulatorne agencije za komunikacije ističu da ako bi se posmatrao isključivo tehnički aspekt procesa digitalizacije, a da se počelo sa pripremama na vrijeme, TV stanice bi mogle biti spremne za prelazak na digitalno emitovanje do međunarodno postavljenog roka, 17.06.2015. godine.

“Međunarodni Sporazum o budućem načinu korištenja frekvencija za TV emitovanje podrazumjeva značajne promjene dosadašnjem načinu emitovanja TV signala u tehničkom smislu. Veoma mali broj predajnika u BiH zadovoljava odredbe Sporazuma što znači da će ili biti ugašeni ili će morati da se tehnički prilagode. Posljedice su jasne – stanovništvo koje prati TV program isključivo putem zemaljske mreže predajnika sigurno će osjetiti sve negativne efekte ovakvih dešavanja i ostati bez prijema određenih TV kanala,” ističe Amela Odobašić, rukovoditeljka Odjela za odnose s javnošću Regulatorne agencije za komunikacije BiH. 

Kada je u pitanju procjena koliko stanovnika naše države neće biti u mogućnosti pratiti bilo kakav TV program, iz RAK-a ističu da mogu govoriti samo o grubim procjenama.  

“Gotovo je sigurno da će svi gledaoci koji prate TV program isključivo putem zemaljske mreže biti u mogućnosti pratiti manji broj TV kanala i/ili primati lošiji signal. Imajući u vidu da je za početak procesa prelaska na digitalno zemaljsko emitovanje potreban isključivo politički konsenzus, dok se to ne desi, građani neće biti u mogućnosti da uživaju u prednostima koje im pruža digitalizacija, što se tradicionalnim tehnologijama nije moglo obezbjediti.”, navodi Odobašić. 

Isključen predajnik na području Istočne Bosne 

“Građani  koji prate TV programe putem analognog signala (oko 50% domaćinstava u BiH), najvjerovatnije će se suočavati sa smetnjama u prenosu programskog sadržaja ili totalnim prestankom, a usljed zahtjeva susjednih administracija za isključenjem pojedinih predajničkih lokacija, zbog smetnji. Da je BiH počela sa procesom digitalizacije, Agencija bi mogla da pregovara i dogovara sa susjednim administracijama korake u otklanjanju smetnji i na taj način bi zaštitila TV stanice, te osigurala da građani mogu da prate programe TV stanica. Ovako, Agencija ne može zaštiti ni TV stanice ni pravo građana na pristup programima, što predstavlja ozbiljan problem.”

Iz RAK-a navode kako je već sada došlo do gašenja prvog predajnika zbog legitimnog zahtjeva administracije Republike Srbije a u skladu sa Međunarodnim sporazumom, za gašenjem TV predajnika na lokaciji Veliki Žep sa kojeg emituje BHT. “Slijedom ovog zahjeva, a u skladu sa zakonskim nadležnostima, Agencija je uputila nalog za gašenjem tog predajnika. Obaviješteni smo od generalnog direktora BHT-a, da je sporni predajnik ugašen sinoć, čime je dijelom, sa TV ekrana nestao signal BHT na širem području Istoče Bosne, uključujući sljedeće opštine: Srebrenica, Šekovići, Zvornik, Vlasenica, Bratunac, Višegrad, Bijeljina i Rudo.” 

“Danas (17.06.2015.) je održan i sastanak sa predstavnicima BHT-a na kojem su dogovorene interventne mjere za što skorije vraćanje signala na navedena područja. Očekujemo da će nas BHT u najskorije vrijeme obavijestiti o konačnom ishodu, kako bi građani u ovim područjima ponovo imali signal BHT-a,” zaključuje Amela Odobašić.

(media.ba)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest