Fairpress.eu kao odgovor na klijentelizam u medijima

fp white backgroundU sklopu projekta  „Odgovor građana na klijentelizam u medijima – MEDIA CIRCLE 1“ pokrenut je portal  Fairpress.eu posvećen medijima i javnom interesu.  Fairpress.eu  pruža  javnosti sistematske  i  analitičke tekstove o medijima, klijentelizmu u medijima,  novinarstvu i javnom interesu. Centralni portal, koji je na engleskom jeziku, objedinjuje nacionalne portale šest zemalja koje učestvuju u projektu (BiH, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Rumunija). Na portalu će osim analitičkih članaka, biti objavljivane i cenzurisane priče novinara, te u sekciji UNCUT intervjui sa novinarima koji su na svojoj koži iskusili pritiske i medijski klijentelizam. Na portalu za BiH trenutno možete čitati  tesktove o političkim uticajima na Regulatornu agenciju za komunikacije (RAK) i procesu digitalizacije u BiH.

„Odgovor građana na klijentelizam u medijima – MEDIA CIRCLE 1“  je projekat finansiran iz  Evropskog programa IPA CSF. Projekt će se sprovoditi u periodu od 48 mjeseci u 6 zemalja. Lider projekta je  Partnerstvo za društveni razvoj iz Zagreba, a partneri u projektu su: Expert Forum (RO), BH Novinari, (BiH), Vesta, (BiH), Institut za javnu politiku (MNE), Centar za medijske aktivnosti (MAK), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (SRB), Komitet pravnika za ljudska prava: YUCOM (SRB)

Cilj ovog projekta je da se uspostavi nezavistan, održiv i višeslojan međudržavni mehanizam za aktivno praćenje medijskih politika, zagovaranje i brzu reakciju na probleme u JI Europi. Specifični ciljevi projekta je uspostavljanje održivog  mehanizam za praćenje klijentelizma i indeksa politizacije koji će omogućiti međudržavno poređenje i kao i nacionalno izvještavanje o stanju klijentelizma i politizacije u medijima; poboljšanje nacionalne i međunarodne politike vezane za slobodu medija, finansiranje medija, suzbijanje političkog uticaja, veću transparentnost i odgovornost, te zaštitu novinara od zloupotrebe utjecaja, pritiska i nasilja; povećanje sposobnosti medija i organizacija civilnog društva u području praćenja javnih politika i zagovaranja u odnosu na suzbijanje politizacije i klijentelizma u medijima; uspostavljanje održive  međudržavne civilne  mrežu za zagovaranje i brzu reakciju na probleme u JI Europi; osmišljavanje međudržavne grupe za podršku istraživačkim novinarima; poboljšanje  suradnje između novinara, javnih ustanova i nevladinih organizacija.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest