Istraživanje u okviru projekta “Odgovor građana na klijentelizam u medijima – MEDIA CIRCLE”

mediacircle podgorica1“IZAZOVI SA KOJIMA SE SUOČAVAJU MEDIJI U 6 ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE- HRVATSKA, BOSNA I HERCEGOVINA, CRNA GORA, SRBIJA, MAKEDONIJA, RUMUNIJA”

03.10.2014. godine, Podgorica

ISTRAŽIVANJE U OKVIRU PROJEKTA: “ODGOVOR GRAĐANA NA KLIJENTELIZAM U MEDIJIMA (MEDIA CIRCLE)”

Nedostatak empirijskih podataka o medijskoj industriji, netransparentno vlasništvo i privatizacija medija, ekonomska neizvjesnost, pitanje (de)kriminalizacije djela protiv časti i ugleda, učinkovitosti profesionalnih udruženja i sindikata goruća su pitanja sa kojima se suočavaju mediji u regionu.

Zaključak je to istraživanja koje su sprovele organizacije iz 6 zemalja JI Evrope, a na temelju inicijalne analize napravljene na osnovu metodologije speicifčno kreirane za temu ovog projekta, a koja bi trebalo da pruži bolji uvid u realno stanje u medijima, posebno kada je u pitanju klijentelizam u medijima. Istraživanje je sprovedeno u periodu: mart-jun 2014. godine.


Partnerstvo za društveni razvoj, kao vodeća organizacija, započelo je zajedno s konzorcijumom koaplikanata, sprovođenje projekta Odgovor građana na klijentelizam u medijima – MEDIA CIRCLE 1. decembra 2013. godine. Projekt će se sprovoditi u razdoblju od 48 mjeseci u 6 zemalja, a nacionalni koaplikanti su: Partnerstvo za društveni razvoj (HR), Expert Forum (RO), BH Novinari, (BiH), Vesta, (BiH), Institut za javnu politiku (MNE), Centar za medijske aktivnosti (MAK), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (SRB), Komitet pravnika za ljudska prava: YUCOM (SRB)

Krajnji cilj ovog projekta je da se uspostavi nezavistan, održiv i višeslojan međudržavni mehanizam za aktivno praćenje medijskih politika, zagovaranje i brzu reakciju na probleme u JI Europi.

Specifični ciljevi projekta su:

· Uspostaviti održiv mehanizam za praćenje klijentelizma i indeksa politizacije koji će omogućiti međudržavno poređenje i kao i nacionalno izvještavanje o stanju klijentelizma i politizacije u medijima;

· Poboljšati nacionalne i međunarodne politike vezane za slobodu medija, finansiranje medija, suzbijanje političkog uticaja, veću transparentnost i odgovornost, te zaštitu novinara od zloupotrebe utjecaja, pritiska i nasilja;

· Povećati sposobnost medija i organizacija civilnog društva u području praćenja javnih politika i zagovaranja u odnosu na suzbijanje politizacije i klijentelizma u medijima.

· Uspostaviti održivu međudržavnu civilnu mrežu za zagovaranje i brzu reakciju na probleme u JI Europi;

· Osmisliti međudržavnu grupu za podršku istraživačkim novinarima;

. Poboljšati međusektorsku suradnju između novinara, javnih ustanova i nevladinih organizacija.

 

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest