Političari najveća prepreka slobodi izražavanja u BiH

2-5-konferencijaevropaU povodu Svjetskog dana slobode medija, BH novinari su, u saradnji sa Fondacijom Friedrih Ebert, organizirali press konferenciju u Sarajevu na kojoj su predstavljeni rezultati istaživanja javnog mnijenja organizovanog sa ciljem utvrđivanja precepcije gađana o medijskim slobodama u BiH, kvaliteti novinarstva i povjerenju koje građani imaju u bh.medije. Istraživanje je provedeno u periodu od 25. mMarta do 15. aprila ove godine na uzorku od 505 ispitanika i korištenjem metode CATI.

Istraživanje pod nazivom „Novinarstvo, javno mnijenje i medijske slobode u BiH“ je pokazalo kako građani i dalje najviše vjeruju medijima. „Više od 80 % anketiranih iskazali su najviše povjerenja prema medijima i njima najviše vjeruju, slijede vjerske zajednice i nevladin sektor“, naglasila je Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja. Ona je dodala kako građani najmanje vjeruju političarima – 22% ispitanika.

„Uz to što im najmanje vjeruju, građani su također potpuno svjesni kako političari imaju najviše uticaja na medije i da su oni najveća prepreka slobodi izražavanja u BiH“, pojasnila je Rudić, dodavši kako građani smatraju da bi se poboljšale medijske slobode „ukoliko bi se unaprijedila primjena zakona koji postoje u BiH i adekvatnije sankcionirali napadi na novinare“.
Generalna tajnica BH novinari je navela kako su u istraživanju pitali građane koje teme bi željeli čuti u predstojećoj predizbornoj kampanji, te da su to teme o zapošljavanju, položaju i perspektivi mladih, ekonomskim pitanjima, korupciji, a najmanje o pitanjima promjene Ustava, ulasku u NATO savez i druge političke teme sa dnevne agende. Građani su idetifikovali televizije i online medije kao ključne izvore informacija u svakdonevnom informisanju ali i u vrijeme predizborne kampanje.
Rudić je dodala da je u BiH između dva Svjetska dana slobode medija zabilježeno 50 slučajeva kršenja prava na slobodu izražavanja i individualnih prava novinara dodajući da su najčešći uzroci politički i verbalni pritisci.
Direktorica organizacije Friedrich-Ebert-Stifung BiH Judith Illerhues kazala je da su zajedno s Udruženjem BH novinari dosad već pet puta učestvovali u istraživanju medijskih sloboda u BiH.  „Mi se zauzimamo za razvoj demokratije i socijalne pravde, a mediji su vrlo bitna poluga kada se govori o jačanju demokratije“, kazala je Illerhues ocjenivši kako su i u drugim zemljama, Njemačkoj na primjer, „mediji pod velikim pritiskom, jer zakoni nisu blagonakloni prema medijima ili se nikako ne implementiraju“.

Na press konferenciji novinarima su se obratili i Zlatiborka Popov – Momčinović, profesorca Filozofskog fakulteta iz Istočnog Sarajeva i Enes Osmančević, profesor Filozofskog fakulteta iz Tuzle. Na kraju je zaključeno kako je novinarstvo u BiH i dalje opasna profesija, a to je potvrdio i posljednji izvještaj Nezavisnog nadzornog tijela Freedom House iz Washingtona u kojem se navodi da je BiH djelomično slobodna zemlja i da se nalazi na 103 mjestu u svijetu između Nigerije i Hajitija.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest