Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari upućuje javni protest Vijeću ministara Bosne i Hercegovine radi definiranja liste od 7 kandidata za Vijeće Regulatorne agencije za komunikacija mimo zakonskih odredbi o ravnomjernoj spolnoj zastupljenosti i potrebnom profesionalnom iskustvu u oblasti elektronskih medija ili telekomunikacija, ključnim oblastima iz nadležnosti regulatora.

Sa žaljenjem konstatujemo kako se Vijeće ministara BiH, prilikom razmatranja šire liste kandidata predloženih od strane as hoc Komisije, rukovodilo samo kriterijima ravnomjerne nacionalne zastupljenosti i političke podobnosti, potpuno zanemarujući član 39. Zakona o komunikacijam po kojem članovi Vijeća RAK –a moraju imati najmanje 5 godina radnog iskustva iz djelokruga rada Agencije (oblast elektronskih medija i telekomunikacija), te kršeći odredbe o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola u organima Agencije, što je regulirano članovima 36. i 39. ovog zakona. Veliku zabrinutost izaziva i činjenica da su među predloženim kandidatima osobe koje su rukovodile stranačkim institucijama ili su bili promotori i medijske poluge zastupanja političkih ciljeva vladajućih stranaka.

UO BH novinara potpuno razumije namjeru Vjeća ministara da sa četiri, odnosno šest godina zakašnjenja konačno riješi pitanje (ne)legalnih mandata članova Vijeća RAK –a i direktora Agencije, te zaustavi više nego jasna politička, nacionalna i medijsko – tajkunska uplitanja u rad najznačajnije medijske institucije u BiH. Međutim, potpuno je nedopustivo da Vijeće ministara BiH, radi rješavanja postojećih problema, direktno krši odredbe Zakona o komunikacijama i pri tome kriterije stučnosti i spolne ravnopravnosti podređuje trenutnim političkim interesima.  

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari poziva Vijeće ministara BiH da povuče prijedlog iz parlamentarne procedure i u najskorije vrijeme pristupi ponovnom izboru kandidata za Vijeće RAK –a, postujući zakonske odredbe o stučnosti i potrebnom radnom iskustvu, ravnopravnosti spolova i politčkoj nezavisnosti predloženih osoba. Jedino će na takav način biti moguće upravljanje i rukovodjenje Agencijom vratiti na polje profesionalnih kriterija i evropskih standarda regulacije tržišta elektronskih medija i telekomunikacija, u kojem neće biti mjesta za političke, ekonomske i svake druge pritiske i ucjene.

Upravi odbor Udruženja/udruge BH novinari

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest