Debata „Mediji, politika i moć“ u Klubu novinara Banjaluka

banjalukadebataI zakonskim izmjenama i manipulacijom bitne informacije se kriju od javnosti

Vođeni maksimom da je „vijest samo ono što se od novinara na sve načine pokušava sakriti, dok je sve ostalo propaganda“, novinari okupljeni u Udruženju BH novinari – Klub novinara Banjaluka, organizovali su, u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert debatu „Mediji, novinari, politika i moć“. Debata je održana u subotu 22. juna u prostorijama Kluba novinara, uz učešće oko 40 novinara, studenata, NVO aktivista, političara, pravnika i državnih funcionera iz Banjaluke, Sarajeva, Kotor Varoši i Beograda.

Debata je organizovana u dva panela. U prvom je vođena rasprava o aktuelnom pokušaju izmene Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, kojim se, po ocjeni medijskih profesionalaca i NVO aktivista, pokušava, pod plaštom zaštite privatnosti, spriječiti pristup informacijama od javnog interesa. O ovoj temi su govorili novinarka i pravnica mr Gordana Katana, zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH Petar Kovačević, zamjenik ombudsmana BiH Predrag Raosavljević i predstavnica Transparensi Internešnela u BiH Ivana Korajlić. Zaključeno je da dostupnost informacija ne smije biti izuzetak, nego pravilo i da se mora spriječiti donošenje zakona u kome bi se izgubila pretpostavka dostupnosti svih podataka u posjedu organa vlasti. Učesnici rasprave su istakli da od pravila po kojem su svi podaci dostupni, svakako treba da budu izuzeti lični podaci, poput potpisa, jedinstvenog matičnog broja, adrese stanovanja, broja lične karte. Čak i kada se radi o javnim funkcionerima koji po prirodi svog posla moraju biti izloženi većoj pažnji javnosti, ovakvi podaci, čija je tajnost zagarantovana i zakonom, ne smiju biti dostupni javnosti, zbog opasnosti od njihove zloupotrebe. S druge strane, svi podaci koji se odnose na donošenje odluka bitnih za građane, raspolaganje budžetskim novcem i drugim resursima zajednice, primanja javnih funkcionera, te eventualni sukob interesa, moraju biti dospuni javnosti, ali ne kao propisani izuzetak, nego kao pravilo, odnosno pretpostavka (presumpcija) da su svi podaci u posjedu javnih organa, osim onih koji su izuzeti, dostupni javnosti. O tome koliko je za suštinu slobodnog pristupa informacijama, bitno da dostupnost podataka bude pravilo, a ne izuzetak govorila je Ivana Korajlić iz Transparensi Internešnela, jedne od NVO, koja se, uz novinare, najžešće protivi usvajanju predloženih izmena Zakona o slobodi pristupa informacijama.

U drugom panelu učesnici su debatovali o manipulaciji informacijama i kvazi informacijama, kao i o tabloidizaciji medijskih sadržaja, kojima se zamagljuju suštinski bitne teme i problemi i javnost „navodi na pogrešan trag“ – da se bavi trivijalnostima ili „skandalima”, dok informacije o raspolaganju najznačajnijim društvenim resursima i donošenju najvažnijih odluka ostaju „skrivene u magli“. O iskustvma Srbije u ovom kontekstu govorio je Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, a situaciju u BiH, iz ugla javnog servisa, predstavio je Igor Požgaj, urednik emisije „Odgovorno“ na Radio televiziji Repuiblike Srpske. Iz ugla političara o ovoj temi je govorio Velimir Sakan, predstavnik opozicione Partije demokratskog progresa, dok se predstavnici vladajućeg SNSD-a, iako su bili pozvani nisu pojavili na debati.

Vukašin Obradović je posebno istakao da će mediji i novinari u BiH, Srbiji i drugim zemljama regiona (p)ostati sredstvo manipulacije i neće moći da se bave svojom osnovnom misijom: informisanjem građana u cilju zaštite javnog interesa, ukoliko se ne usvoje odgovarajući medijski zakoni koji će urediti ovu oblast te ukoliko se ne uspostave jake institucije koje će voditi računa o slobodi informisanja i interesu javnosti. On je posebno istakao ulogu institucije povjerenika za informacije od javnog značaja, koji se u Srbiji pokazao kao odličan mehanizam za nadzor nad provođenjem Zakona o slobodi pristupa informacijama i uopšte kao mehanizam zaštite nteresa javnosti. Obradović je, međutim, dodao da veliku ulogu u afirmaciji ove institucije ime povjerenik Rodoljub Šabić.

– Institucije mogu ostati prazna ljuštura bez istinskog značaja, ukoliko u njima nema kompetentnih i posvećenih profesionalaca, koji će bdjeti nad istinskim provođenjem zakona i međunarodnih konvencija – istakao je Obradović.

O debati „Mediji, politika i moć“ izveštavali su Alternativna televizija Banjaluka, BN Televizija, javni servis BHT, a iz minuta u minut najvažniji akcenti sa debate su objavljivani na društvenim mrežama tviter i fejsbuk.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest